Dubai: 3. Yıllık Uluslararası Tahkim Zirvesi

Wolters Kluwer tarafından düzenlenen “Dubai: 3ncü Uluslararası Tahkim Zirvesi” 4 Şubat 2015 tarihinde Dubai’de gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye ve dünyadan birçok hukukçu ve uzman katıldı.

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “MTO Tahkiminde Davaların Birleştirilmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem sunumunda, davaların birleştirilmesi tanımını, MTO 2012 Tahkim Kuralları ile getirilen değişiklikleri, tahkimlerin birleştirilmesinin hukuki dayanağını ve koşullarını, birleştirme konusunda MTO Tahkim Divanı’nın takdir yetkisini, birleştirme usulünü ve olası tenfiz sorunlarını inceledi.