IDI Konferansı 2016

Uluslararası Dağıtım Enstitüsü’nün (IDI) düzenlediği IDI Konferansı 2016, 3-4 Haziran 2016 tarihinde Torino’da (İtalya) düzenlendi. Uluslararası dağıtım sözleşmeleri (acentelik, tek satıcılık, franchising, vb.) ile ilgilenen uzmanların katıldığı konferansta, internet satışları ve dağıtımı, internet üzerinden dağıtım ağı kurulması ve yönetilmesi ile internet üzerinden dağıtıcılar ve üçüncü kişilerle ticaret konuları üzerine yoğunlaşıldı.

Konferansa, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’ndan Kurucu Ortak Prof. Dr. H. Ercüment Erdem ve Ortak Tuna Çolgar katıldı. Ayrıca IDI’ın Türkiye Eksperi olan Prof. Erdem konferansta acentelik ve tek satıcılık sözleşmelerinde minimum ciro hükümlerinin yazılması ve müzakeresi üzerine gerçekleşen oturumda “Ulaşamamanın Sonuçları. Sağlayıcı Ne Zaman Zararının Tazminini İsteyebilir?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, Prof. Erdem kar kaybını talep edebilmenin koşullarına, sağlayıcı tarafından geçmiş yıllara ilişkin kar kaybının talep edilip edilemeyeceğine ve feragat etmeme hükümlerinin etkisine değindi.