Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin 2021 Yılı İlk Sayısı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan uluslararası, akademik, açık erişimli ve hakemli “Kişisel Verileri Koruma Dergisi”nin yeni sayısı 23 Haziran 2021 tarihinde yayımlandı.

Derginin yeni yayımlanan sayısında, Erdem & Erdem’den Rekabet ve Uyum Lideri Mert Karamustafaoğlu, Kıdemli Avukat Sevgi Ünsal Özden ve Avukat İdil Uz’un birlikte kaleme aldığı “Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği” adlı makale de yer aldı.

Yayımlanan makale kişisel veri aktarımını ve bankacılık sektöründe sır saklama yükümlülüğünü düzenleyen Bankacılık Kanunu madde 73'te gerçekleştirilen değişikliği ele alıyor.

Derginin yeni sayısına ve bahsi geçen makaleye aşağıdaki bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/62960