Mersin Limanı’nda Ortaklık Değişimi

Akfen Holding A.Ş., Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin % 40’lık sermayesini oluşturan hisselerinin Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors’a devir sözleşmelerini imzaladı.

Bu süreçte Akfen Holding’e Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu, hem Türk hem de İngiliz hukuku üzerine danışmanlık hizmeti verdi. Erdem & Erdem, Akfen Holding’i, hisse devir işleminin ilk adımının atılmasında temsil etmekten gurur duymaktadır.

Erdem & Erdem Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen liman projelerinde hukuki danışman olarak yer almış ve özellikle Mersin Limanı’nın özelleştirilmesini izleyen tüm süreçlere dâhil olmuştur. Bununla beraber, son yıllarda gerçekleşen birçok birleşme ve devralmaya konu olan yerli ve yabancı yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde hukuki danışman olarak görev alan Erdem & Erdem ekibi, söz konusu işlemin temelini oluşturan hisse devir ve hisse ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerini başarıyla yönetmiştir.