Prof. Dr. Hayri Domaniç Anısına “Anonim Ortaklıklar Hukuku İle İlgili Sorunlar”

Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Barosu’nun düzenlediği Prof. Dr. Hayri Domaniç Anısına “Anonim Ortaklıklar Hukuku ile İlgili Sorunlar” konulu Konferans 21 Mart 2014 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, birçok hukukçu ve akademisyen katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “TTK’nın Anonim Şirket Genel Kurulları için Getirdiği Yenilikler” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Erdem sunumunda, genel kurulu toplantıya davet, toplantının yapılması, karar yeter sayıları, temsil ve oy hakkı, genel kurul kararlarına karşı açılacak davalar ile ilgili hükümlere değindi.