Rekabet Hukuku Açısından Elektrik Dağıtım Sektörü ve Birleşme & Devralmalar Konferansı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Rekabet Hukuku Açısından Elektrik Dağıtım Sektörü ve Birleşme & Devralmalar” konulu konferansı 14 Mart’ta Ankara’da Point Otel’de gerçekleştirdik.

ELDER Hukuk Danışmanı Av. Şadi Büyükkeçeci ve Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu ve Yönetici Ortağı Av. Piraye Erdem’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği konferansa 21 dağıtım bölgesinden pek çok şirket katıldı.

Konuşmasında Av. Piraye Erdem, elektrik dağıtım ve tedarik faaliyetlerini yürüten şirketlerin, çok fazla sayıda tüketiciye hizmet vermeleri ve sürekli gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda olmaları nedeniyle zorlu bir piyasada faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Bu değişimin sektördeki şirketleri; dünyadaki gelişmeleri, teknolojik ilerlemeleri ve enerji sektörünü çok fazla etkileyen sosyo-ekonomik şartları sürekli takip etmek zorunda bıraktığını söyleyen Erdem, elektrik sektöründe geleceğin, kendilerini değişen şartlara adapte edebilen ve bunlardan en iyi şekilde faydalanabilen şirketlerin olacağını belirtti.

Açılış konuşması ardından, ilk oturumda Erdem & Erdem Rekabet ve Uyum Uzmanı ve Rekabet Kurumu’nun eski başuzmanlarından Av. Mert Karamustafaoğlu dağıtım ve tedarik pazarlarındaki son gelişmeleri ele aldı. Rekabet Kurumu’nun son dönemde elektrik dağıtım pazarında yürüttüğü soruşturmaların değerlendirildiği bu oturum kapsamında, Kurum’un dağıtım sektörü konusunda geleceğe yönelik muhtemel hareket tarzı da ele alındı.

İkinci oturumda, Erdem & Erdem Kurumsal İşler Birimi Ortaklarından Gaye Spolitis elektrik sektöründe gerçekleşen devralmalar, pay devirleri ve birleşme işlemleri açısından önemli düzenlemelere değindi. Bu oturumda özellikle lisanslı ve lisanssız enerji projelerinin ortaklık ve yönetim süreçleri ile yapılandırılmaları açısından kritik önem taşıyan işlemler; sektöre özgü düzenlemeler çerçevesinde incelendi.

Üçüncü oturumda Erdem & Erdem Kurumsal İşler Birimi Ortaklarından Av. Tuna Çolgar, enerji sektöründeki pay devir işlemleri süreci ve dikkat edilmesi gereken sözleşmesel hükümleri ele aldı. Özellikle pay devri sözleşmeleri, pay devir sürecinin özellikleri, taraflar arasında verilen çeşitli sözleşmesel beyan ve tekeffüller, hisse devri kısıtlamaları, birlikte yönetim, ara dönem yükümlülükleri ve önemli olumsuz değişikliklere değinildi. 

Dördüncü ve son oturumda Erdem & Erdem Ortağı ve Kurumsal İşler Lideri Av. Özgür Kocabaşoğlu, elektrik sektöründeki birleşme ve devralmalarda proje finansmanı yöntemlerini sundu. Proje finansmanı ve refinansman konularında karşılaşılan sorunlar ve hukuki çözümler ele alındı.

21 dağıtım bölgesinde yer alan ELDER üyelerinin soruları ile renklenen konferans, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in enerji sektöründe yaşanan güncel sorunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilecek tahkim ve arabuluculuk yöntemlerini değerlendirdiği kapanış konuşmasıyla sona erdi.