Rekabet Hukuku Sertifika Programı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı’nın 8’incisi Bilgi Üniversitesi tarafından 3 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rekabet hukuku ile ilgilenen avukat, stajyer, öğrenci ve rekabet hukuku kurallarıyla muhatap olan profesyonellerin katıldığı, 3’er saatlik 15 modülden oluşan programda, Erdem & Erdem Rakabet ve Uyum Uzmanı Av. Mert Karamustafaoğlu, Düzenlenen Piyasalarda Rekabet: Telekom ve Enerji Örneği” başlıklı modülü sundu.

Sunumunda, Av. Mert Karamustafaoğlu, telekomünikasyon ve enerji piyasaları özelinde, bazı piyasaların neden özel olarak düzenlendiği, rekabet hukukunun bu piyasalarda hangi otorite tarafından nasıl uygulanması gerektiği ve bu piyasalara özel rekabet kurallarının neler olduğunu ele aldı. Ayrıca bu kapsamda Rekabet Kurulu’nun son dönem elektrik kararları da incelendi.