Rekabet Hukuku ve Uygulamaları Sertifika Programı

Rekabet Hukuku ve Uygulamaları Sertifika Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 3 Nisan - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rekabet hukuku ile ilgilenen avukat, stajyer, öğrenci ve rekabet hukuku kurallarıyla muhatap olan profesyonellerin katıldığı ve 16 modülden oluşan programda, Erdem & Erdem’de Ortak & Rekabet ve Uyum Lideri Av. Mert Karamustafaoğlu, “Finans Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları”  başlıklı modülü sundu.

Sunumunda Av. Mert Karamustafaoğlu, rekabet hukukunda bilgi değişimi kavramını inceleyerek finans sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki teşebbüslerin rakipleriyle olan bilgi değişiminde hangi sınırlamalara sahip olmasının gerektiğini ele aldı. Karamustafaoğlu, ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye bakımından finans sektörüne ilişkin son dönemdeki kararları inceledi.