Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE hukuk yüksek lisans programı çerçevesinde 2006 yılından bu yana sunulan bir seminer dersidir. Türk ve mukayeseli rekabet hukuku uygulaması hakkında bilgi vermeyi ve katılımcıları güncel sorunlar ve tartışmalar hakkında aydınlatmayı hedefleyen program bu yıl 10 Şubat – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Program kapsamında Erdem & Erdem ortaklarından ve rekabet ve uyum lideri Av. Mert Karamustafaoğlu ve kıdemli avukatlarından Av. Elif Mungan “Rekabet Hukukunda Madalyonun Öbür Yüzü: İzin Verilmeyen Birleşme ve Devralmalar” konulu son modülü sundu. 

Sunumlarında Av. Karamustafaoğlu ve Av. Mungan Rekabet Kurulu tarafından izin verilmeyen birleşme ve devralma işlemlerini ve son derece tartışmalı biçimde izin verdiği AFM Mars Kararı’nı değerlendirdi.