Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süreleri Sona Erdi

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması (nakdi ücret desteği) ve her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin -madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında- feshi yasağına dair süreler 01.07.2021 tarihi itibariyle sona erdi.

Aynı şekilde, kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi de uzatılmasına ilişkin herhangi bir karar yayımlanmaması üzerine 01.07.2021 tarihi itibariyle sona erdi.