Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri 2 Ay Uzatıldı

09.03.2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri 2 ay uzatıldı.

Karar uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş veya hizmet sözleşmesindeki - madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında - fesih yasağına dair süreler 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.