Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 07.05.2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 76/A kapsamına giren, bankalar tarafından gerçekleştirilen, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulama olarak kabul edilen fiiler belirlendi.

Bu çerçevede, diğer hususların yanı sıra, finansal araçların fiyatlarına etki etmeye, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve söylenti yaymaya, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmeye yönelik fiiller ile bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) tarafından alınan karar ve sınırlamaların dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bunlara aracılık etmek finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulama olarak kabul edilir.  

İlgili Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu değişikliklere ilişkin sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.