Finansman Bonoları ile Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerden Yapılan Stopajın Oranı %15’e Yükseltildi

24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile:

  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (“6362 sayılı Kanun”) göre Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonolarından ve
  • Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından

sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar üzerinden yapılacak stopaj oranı %15’e yükseltildi.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.