Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri 1 Ay Uzatıldı

31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 Sayılı ve 2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri bir ay daha uzatıldı.

30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.07.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinden (i) kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren bir ay, (ii)  kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.08.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmıştı. 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, kısa çalışma ödeneği süresi bu sürelerden sonra başlamak üzere ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde bir ay daha uzatıldı.

2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş sözleşmesinin -madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler ve 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Sayılı Kanun ile eklenen nedenler dışında- fesih yasağı süreleri 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay daha uzatıldı.

2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.