Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

23.04.2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Karar uyarınca, 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 01.04.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.