Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Yeniden Uzatıldı

31.08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi iki ay daha uzatıldı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, kısa çalışma ödeneği süresi;

  • kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.09.2020 tarihinden,
  • kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren

iki ay uzatıldı.

İlgili Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.