Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 PCR Testi ve Aşı Bilgisi Hakkında Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Covid-19 PCR Test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin duyuru yayımladı.

Söz konusu duyuru ile, PCR test sonucu, aşı durumu gibi kişisel sağlık verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunduğu ve m. 6’da yer verilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiği vurgulanır. Ayrıca, salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca kişisel verilerin işlenmesinin KVKK m. 28/1(ç) ile düzenlenen istisnalar kapsamında olduğu değerlendirilir. Bunun dışında, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetleri ise KVKK kapsamında yer alacaktır.

Kurum tarafından yapılan duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.