Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türev İşlemlerin Toplamının Özkaynaklara Oranına İlişkin Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13.04.2020 tarihli toplantısında COVID-19 salgınının küresel piyasada arttırdığı risklerin yönetilmesi amacıyla aldığı kararları duyurdu (“Duyuru”).

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL satım veya alım yönünde gerçekleştirecekleri türev işlemlerin toplamının özkaynaklara oranı yeniden belirlendi.

Bu çerçevede, sermaye piyasası kurumlarının, TL alım yönünde gerçekleştirecekleri türev işlemleri toplamının bir önceki ay sonu itibariyle hazırlanmış sermaye yeterliliği tablolarında yer alan özsermaye tutarlarının %1’i ile sınırlandırılmasına, oranın günlük takip edilmesine, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamamasına, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verildi.

Sermaye piyasası kurumlarının, TL satım yönünde gerçekleştirecekleri türev işlemleri toplamının yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde:

  • vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i,
  • vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi ve
  • vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u

geçmemesine karar verildi.

Söz konusu işlemlerin, her ne sebeple olursa olsun, anlaşılan vadeden önce bozulmak veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda SPK’nın yazılı onayının alınması gerekir.

İlgili Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.