Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılan, 20.03.2020 tarihli, Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama (“Açıklama”) ile Coronavirus COVID-19 salgınının yayılmasını engellenmek amacıyla şirket kurul toplantılarına ilişkin alınan tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yönetim organları tarafından mevzuata ve şirket sözleşmesine uygun olarak, daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanındı.

Ayrıca, Açıklama ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde, salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye edildi.

Buna ek olarak, esas sözleşmelerinde genel kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbirlerin alındığı ifade edildi.

İlgili Açıklama’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.