VERBİS’e Kayıt Süreleri Covid-19 Nedeniyle Yeniden Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı (“Karar”) ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen sürelerin Covid-19 virüs salgını nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

Söz konusu Karar uyarınca;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için son tarih 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine,
  • Yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için son tarih 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olsa dahi ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için son tarih 30.09.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine ve
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBİS’e kayıt olmaları için son tarih 31.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine ertelendi.

Karar’ın açıklandığı duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.