Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair 08.05.2020 tarihli ve 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar’a eklenen geçici madde 14 uyarınca, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir.

Bununla birlikte, anılan madde hükmü, güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1 Haziran 2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilceğine ilişkin geçici madde 6 birinci fıkra ile birlikte uygulanmaz.

Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.