Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 29.05.2017 tarihli ve 2017/10426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 03.07.2017 tarihli ve 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)07.2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)07.2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1’inci maddesi 15.08.2017 tarihinde, 6’ncı maddesi 01.11.2017 tarihinde, 21 ve 28’inci maddeleri 01.01.2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 008.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) 008.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) 008.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20) 008.2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 008.2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik04.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. arasında akdedilen “Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi”nin 2002/2 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen %40 pazar payı eşiğinin aşılmadığı ürünler bakımından grup muafiyetinden yararlandığına; bu eşiğin aşılması nedeniyle 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayan ürünler bakımından ise sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (19.07.2017, 17-23/372-163)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Yenice Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların, "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/391-171)
 • Kurul, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında teşebbüs yükümlülüklerinin Bilişim Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi aracılığıyla yerine getirilmesi için hazırlanan üyelik sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/394-173)
 • Kurul, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, BKM TechPOS projesine ve bu projenin birtakım değişikler içeren yeni modeline bireysel muafiyet tanınmasına, muafiyetin mevcut model bakımından, öngörülen 2 yıllık geçiş süreci boyunca; yeni model bakımından ise 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/405-182)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin hissedarı olduğu Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (19.07.2017, 17-23/375-165)
 • Kurul, Icons and Styles Turizm A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Doğuş Grubu’nun kontrolünde bulunan Antur Turizm A.Ş. ve Doğuş Grubu'yla Gökşin ILICALI’nın ortak kontrolünde bulunan Gestin Turizm Yatırım İşletmeleri İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (19.07.2017, 17-23/377-BD)
 • Kurul, Petrol Ofisi A.Ş.’ye ait Haramidere Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminali’nin Haramidere Depoculuk A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/389-169)
 • Kurul, Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti. ve Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Fernas İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/390-170)
 • Kurul, Orpak Systems Ltd.’nin tek kontrolünün Fortive Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/393-172)
 • Kurul, Özata Kimyevi Maddeler Gıda ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Teknik Plastik Greiner Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdindeki hisselerini Greiner Packaging International GmbH’e devretmesi işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/398-177)
 • Kurul, Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin tek kontrolünün Ajinomoto Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/399-178)
 • Kurul, Deutsche Bank AG’nin, DD Finansman A.Ş.’de sahip olduğu belli orandaki hissenin Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/403-180)
 • Kurul, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/404-181)
 • Kurul, Sapa AS’nin tek kontrolünün Norsk Hydro ASA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/413-185)
 • Kurul, Cinven Capital Management (V) General Partner Limited tarafından yönetilen Beşinci Cinven Fonu ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından GTA Travel Holding Ltd, Kuoni Holdings Plc ve iştiraklerinin ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (09.08.2017, 17-26/414-186)
 • Kurul, Alenka Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş’nin belli oranda hissesinin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/422-BD)
 • Kurul, PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin bir kısım faaliyetlerinin PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.’ye devredilmesi ve devamında PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’nin ve PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.’nin belli oranda hisselerinin PwC Europe TR Holding GmbH Danışmanlığı A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/423-BD)
 • Kurul, Nissin Yıldız Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye ait Sakarya ili Hendek ilçesinde bulunan makarna üretim tesislerinin Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/424-BD)
 • Kurul, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. uhdesinde bulunan tüketici kredisi portföyü ve müşteri veri tabanının Final Varlık Yönetim A.Ş. aracılığı ile Burgan Bank A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/425-BD)
 • Kurul, Bultur Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranındaki hissesinin Bartu Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (09.08.2017, 17-26/426-BD)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) 2017 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, 2017 Mayıs Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu, 2017 Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Raporu, 2017 Mayıs Ayı LPG Piyasası Raporu’nu 31.07.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK’nın Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları’nda (KUE) Değişiklik Yapılması Hakkında 27.07.2017 tarihli ve 7203 sayılı Kararı 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı 07.08.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK’nın BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) Yapılan Değişiklikler Hakkında 10.08.2017 tarihli ve 7231 sayılı Kararı 15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.