Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye-Afganistan İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.09.2018 tarih ve 109 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.09.2018 tarihli ve 30543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasındaki İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2018/2019’un Onaylanması Hakkında 11.10.2018 tarih ve 175 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.10.2018 tarihli ve 30563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 01.10.2018 tarih ve 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.08.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 10.10.2018 tarih ve 162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.10.2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.10.2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi ve 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 26.09.2018 tarihli ve 30547 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.09.2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) 06.10.2018 tarihli ve 305557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.10.2018 tarihli ve 30563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.10.2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.10.2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.10.2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ve Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan Yurtiçi Uçak Yakıtı Alımı ve Yükleme Hizmeti Alımı Çerçeve Sözleşmesi’nin, THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’nin pazar payının %40’ın altında olduğu Antalya, Dalaman (Muğla), Sabiha Gökçen (İstanbul), Çorlu (Tekirdağ), Tokat ve Siirt havalimanlarında grup muafiyetinden yararlandığına, bununla birlikte THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’nin pazar payının %40’ın üzerinde olduğu Atatürk, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın-Çıldır, Diyarbakır, Esenboğa (Ankara), Elazığ, Erhaç (Malatya), Erkilet (Kayseri), Erzincan, Erzurum, Ferit Melen (Van), Batman, GAP (Şanlıurfa), Bingöl, Gaziantep, Cengiz Topel (Kocaeli), Hatay, Çanakkale, Iğdır, Çardak (Denizli), Kahramanmaraş, Çarşamba (Samsun), Zafer (Kütahya), Konya, Kars, Merzifon (Amasya), Kastamonu, Nuri Demirdağ (Sivas), Kocaseyit (Balıkesir), Yenişehir (Bursa), Mardin, Muş, Hakkâri, Şerafettin Elçi (Şırnak), Ordu-Giresun, Sinop, Uşak ve Trabzon havalimanlarında ise Sözleşme’ye, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (26.9.2018, 18-34/562-277)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Turkland Sigorta A.Ş.’nin hisselerinin Maher Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.9.2018, 18-34/568-281)
 • Kurul, Bohai Capital Holding Co., Ltd’nin tek kontrolündeki Avolon Holdings Limited’in ortak kontrolünün Orix Aviation Systems Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.9.2018, 18-34/567-280)
 • Kurul, Treofan Holdings GmbH’nin tek kontrolünün Blitz F18-52 GmbH (Jindal Poly Films Germany GmbH olarak tescil edilecektir) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.9.2018, 18-34/564-278)
 • Kurul, Danske Commodities A/S’nin tek kontrolünün Equinor Refining Norway AS tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.9.2018, 18-34/561-276)
 • Kurul, Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin bölünmesi yoluyla yeni kurulacak olan Adoçim Antalya Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Cem Sak tarafından devralınması ve ilgili işlemi takiben Cem Sak’ın Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş’de sahip olduğu hisselerin yarısının ve bu yolla şirketin tek kontrolünün halihazırda hissedar olan Salentijn Properties 1 BV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/597-292)
 • Kurul, Sanyo Special Steel Co., Ltd.’nin tek kontrolünün Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tarafından devralması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/596-291)
 • Kurul, The Walt Disney Company’nin, Twenty-First Century Fox, Inc.’in; sinema ve televizyon stüdyoları, eğlence konulu kablolu ağları ve uluslararası televizyonculuk iş kollarının tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/595-290)
 • Kurul Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’nin ve dolaylı olarak %100 iştiraki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün nihai anlamda Bupa International Markets Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/592-289)
 • Kurul, EQT VI Limited ve EQT Fund Management S.â.r.l. ile Widex Holding A/S tarafından ortak kontrol edilecek ve Sivantos Pte. Ltd. ile Widex A/S ve bunların iştiraklerinin faaliyetlerini bir araya getirecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/589-288)
 • Kurul, MaxamCorp Holding S.L.’nin belli oranda hissesinin Rhone Capital L.L.C.’nin iştiraki olan Prill Holdings S.a.r.l tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.10.2018, 18-37/586-287)
 • Kurul, Clayton, Dubilier & Rice’a ait bir portföy şirketi olan Solenis International L.P. ve bağlı şirketlerinin ve BASF SE’nin küresel kağıt ve su kimyasalları iş kolunu içeren faaliyetlerinin yeni kurulacak bir ortak girişim şirketi altında bir araya getirilmesi işlemine izin verdi. (11.10.2018, 18-38/608-297)
 • Kurul, Grupa Azoty S.A. tarafından Goat TopCo GmbH hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi. (11.10.2018, 18-38/607-296)
 • Kurul, Altınyağ Kombinaları A.Ş. ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birtakım varlıklarının Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.10.2018, 18-38/606-295)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.09.2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.2018 tarihli ve 30560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.2018 tarihli ve 30560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.