Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2014

Eylül 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında 21.07.2014 tarihli ve 2014/6690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.08.2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında 05.05.2014 tarihli ve 2014/6333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında 09.07.2014 tarihli ve 2014/6716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 14.08.2014 tarihli ve 2014/6722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya ve İzmir İllerinde Temsilcilik Açılması Hakkında 12.08.2014 tarihli ve 2014/6724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 01.09.2014 tarihli ve 2014/6733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.09.2014 tarihli ve 29108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı

 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 18.08.2014 Tarihli ve 2014/6 Sayılı Kararı 28.08.2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26.08.2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı 04.09.2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2014 tarihli ve 29097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 25.08.2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) 25.08.2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 27.08.2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 14.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5) 27.08.2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 14.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) 27.08.2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) 27.08.2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39) 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.08.2014 tarihli ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin 2., 3., 21. maddeleri 18.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4. maddesi 25.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 7. maddesi 01.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 8/a maddesi 01.09.2014 tarihinde, 33. maddesi 01.10.2014 tarihinde, 9 ila 20. maddesi ile 2. maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2014/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 01.09.2014 tarihli ve 29106 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 03.09.2014 tarihli ve 29108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.09.2014 tarihli ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.09.2014 tarihli ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) 05.09.2014 tarihli ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ 06.09.2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ 06.09.2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ 06.09.2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile İlgili düzeltme 12.09.2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/33) 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2014 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
 • 6552 sayılı, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 12.09.2014 tarihli ve 20117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) 12.09.2014 tarihli ve 20117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bakanlar Kurulu’nun 01.09.2014 tarihli ve 2014/6746 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 14.08.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/5) 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6553 sayılı Kanun 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6554 sayılı Kanun 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6555 sayılı Kanun 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 21) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 22) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 23) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 27) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 28) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 29) 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 30.06.2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.09.2014 tarihli ve 29124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Kurul, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi ile Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi – Ek Protokol’e bireysel muafiyet tanıdı. (14-32/647-284 ; 12.09.2014)
 • Kurul, AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Polimed İlaç ve Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen sözleşmenin grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ile Erdem Ecza Deposu Tic. A.Ş., Deniz Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Mertsel Ecza Depoları San. ve Tic. A.Ş. arasında ayrı ayrı akdedilen ve farklı koşullar içeren “İhaleler İle İlgili Tek Satıcılık Çerçeve Sözleşmesi”ne ise bireysel muafiyet tanıdı. (14-30/629-278 ; 08.09.2014)
 • Kurul, Can Aslan Petrolcülük Sanayi A.Ş. ile Emir Madencilik Akaryakıt Petrol Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aktoprak Petrol Taşıma Gıda İnş. Turz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında kurulan dikey anlaşmalara 10 yıla kadar bireysel muafiyet tanıdı. (14-30/621-273 ; 03.09.2014)
 • Kurul, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Siemens AG’nin metal üretim tesisi kurulumu faaliyetlerinin birleştirilmesi yoluyla ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (14-30/619-271 ; 03.09.2014)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, VESTO PVC Holding GmbH’nin tüm hisselerin AlphaGary Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-32/644-281 ; 12.09.2014)
 • Kurul, Milford Yıldız Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin %70,61 oranında hissesinin Yıldız Holding A.Ş. tarafından Laurens Spethmann Holding AG & Co KG’den devralınması işlemine izin verdi. (14-32/646-283 ; 12.09.2014 )
 • Kurul, Star Medya Yayıncılık A.Ş., Star Medya Ajans A.Ş., Star Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş., Dinamik Radyo Televizyon A.Ş.’nin %50 oranında hissesinin Fettah TAMİNCE’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (14-32/649-285 ; 12.09.2014)
 • Kurul, Klépierre S.A. tarafından Corio N.V.’nin kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (14-32/664-290 ; 12.09.2014)
 • Kurul, Taç Yönetim Yatırım Danışmanlık Mücevherat Turizm Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin artırılması yoluyla çıkarılacak ve nihai sermayenin %60’ına denk gelecek hisselerin MT Holding A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (14-32/655-BD ; 12.09.2014)
 • Kurul, BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. nezdinde, Ethem Sancak’ın sahip olduğu bir kısım payların Talip ÖZTÜRK ve Ahmet ÖZTÜRK’e devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (14-30/632-BD ; 03.09.2014)
 • Kurul, Trieste New Holdco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. ve iştiraklerinden Trieste Holdco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş., Trieste Midco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.; UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. ve iştiraki Samer Seaports üzerinde RORO Investments Limited aracılığıyla Actera Partners II L.P. ve ESAS Holding A.Ş. tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (14-30/639-280 ; 03.09.2014)
 • Kurul, Lombard International Assurance S.A. ile lnsurance Development Holdings AG’nin tam kontrolünün Blackstone Group L.P. tarafından BTO Monarch Luxembourg Holdings S.A.R.L. aracılığıyla hisse devri yöntemiyle devralınması işlemine izin verdi. (14-30/631-279 ; 03.09.2014)
 • Kurul, Homag Group AG’nin Dürr Technologies GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-30/624-275 ; 03.09.2014)
 • Kurul, INEOS Industries Holdings Limited tarafından Styrolution Holding GmbH’nin %50 oranında hissesinin BASF SE’den devralınması işlemine izin verdi. (14-30/620-272 ; 03.09.2014)
 • Kurul, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %81,74 oranında hissesinin Okullu Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-30/622-274 ; 03.09.2014)
 • Kurul, MNG Sanal Ürün Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. ile MNG Radyo TV ve Medya Hizmetleri A.Ş.’nin her birinin %32 oranında hissesinin Ali Acun ILICALI tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-30/615-267 ; 03.09.2014)

Enerji Piyasası

 • EDPK, 2014 Yılı Ağustos Ayı Petrol Piyasası Fiyatlandırma Raporu’nu 15.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Lodos Karaburun Elektrik Üretim Anonim Şirketi Karaburun RES üretim lisansını 11.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın son hali, Profil Hazırlama Kılavuzu ve 2015 yılı profil çalışmasında kullanılacak standart dosyaları 10.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Ek-2. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslağı 09.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Haziran 2014 Petrol Piyasası Sektör Raporu ’nu 03.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) C Grubu Pay Sahipliğinin Belirlenmesine İlişkin Toplanan Talepler Hakkında 03.09.2014 tarihinde bilgilendirme yaptı.
 • EPDK, Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. ait depolama lisansı başvurusu, Tesis Koordinat Bilgilerini 03.09.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK’nın 27.08.2014 tarihli ve 5194 sayılı Kararı 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, 2014 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Haziran Ayı Sektör Raporu’nu 25.08.2014 tarihinde açıkladı.