Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2015

Eylül 2015

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 19.08.2015 tarihli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması hakkında 20.08.2015 tarihli karar 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7) 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 27.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 2. maddesi 01.01.2016 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 8. maddesi 01.01.2016 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3) 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/6) 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/5) 29.08.2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 09.10.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Siemens San. ve Tic. A.Ş.’nin, Siemens markalı tıbbi görüntüleme ve teşhis cihazlarına yönelik yedek parça pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi ve 07.09.2015 tarihinde Siemens San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açtı.
 • Kurul, Luxottica Gözlük End. ve Tic. A.Ş.’nin, güneş gözlüğü ve gözlük çerçevesi ithalatında bir ürünün alımını diğer ürünün de alımına şart koşarak bağlama yaptığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma sonucunda 09.09.2015 tarihinde Luxottica Gözlük End. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açtı.
 • Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş., Tuzla Petrol İnş. Turizm Ticaret Ltd. Şti., Altacan Petrol Ticaret Ltd. Şti. ve Tuzla Belediyesi arasındaki 07.06.2006 tarihli intifa sözleşmesi ile 01.08.2006 ve 12.03.2012 tarihli bayilik sözleşmelerinden oluşan dikey anlaşmanın 30.01.2015 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (09.09.2015, 15-36/536-170)
 • Kurul, HSBC Bank A.Ş. ile Euler Hermes Sigorta A.Ş. arasında 01.07.2013 tarihinde imzalanan “Acentelik Sözleşmesi” ile 07.01.2015 tarihinde imzalanan “Ek Protokol”ün 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (09.09.2015, 15-36/551-179)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Aéroports de Paris Management S.A., Vinci Airports S.A.S. ve Astaldi Conccessioni S.p.A. arasında Şili’deki Santiago Havalimanı’nın işletilmesi amacıyla kurulacak ortak girişim işlemine izin verdi. (01.09.2015, 15-34/509-157)
 • Kurul, Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş. tarafından kontrol edilen ve Nissan marka binek araçların Türkiye distribütörlüğünü yapan Nissan Otomotiv Anonim Şirketi’nin belli oranda hissesinin Nissan Middle East FZE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.09.2015, 15-34/510-158)
 • Kurul, İnci Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin GS Yuasa International Ltd. tarafından devralınması yoluyla İnci Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde İnci Holding A.Ş. ve GS Yuasa International Ltd. tarafından ortak girişim tesis edilmesi işlemine izin verdi. (01.09.2015, 15-34/511-159)
 • Kurul, İdea Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Fosroc Holding A.G. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.09.2015, 15-34/516-163)
 • Kurul, Kawasaki Heavy Industries Ltd. tarafından kontrol edilen KCM Corporation’ın kontrolünün Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/531-152)
 • Kurul, Mitsubishi Heavy Industries Limited iştiraki olan Mitsubishi Agricultural Machinery Co. Ltd. şirketinin hisselerinin Mahindra & Mahindra Limited tarafından devralınarak Mitsubishi Agricultural Machinery Co. Ltd. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/532-167)
 • Kurul, Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş ile Bin Çağrı Hizmetleri A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Webhelp S.A.S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/539-171)
 • Kurul, Pozitron Medya Holding A.Ş. hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/540-172)
 • Kurul, Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş.’nin (CNBC-e) tam kontrolünün Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/541-173)
 • Kurul, Assan Bilişim A.Ş., İspak İzmit Sıvı Paketleme San. ve Tic. A.Ş. ve Kibar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin, Sicpa Assan Ürün Güvenliği San. ve Tic. A.Ş.’deki paylarının tamamının Sicpa Finance SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/542-174)
 • Kurul, Peninsula İstanbul Holdings AG ve Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. teşebbüsleri tarafından Peninsula İstanbul Otel İşletmeciliği A.Ş. üzerinde eşit oranda hissedarlık yapısı ile ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/553-180)
 • Kurul, CMC İletişim Bilgisayar Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ nin tek kontrolünün Uluslararası Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.09.2015, 15-36/563-185)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 25.08.2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Perakende Satış Sözleşmesine ilişkin 06.08.2015 tarihli ve 5716-1 sayılı Kararı 25.08.2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) 01.09.2015 tarihinde başlayacağı piyasa işletim faaliyeti ile ilgili olarak 01.09.2015-31.12.2015 tarihleri için gelir tavanının belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı 14.09.2015 tarihli ve 29475 sayılı Resmi Gazete’de yayılamdı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03.09.2015 tarihli ve 5762 sayılı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) transit doğal gaz iletimi dâhil ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanmasına ilişkin kararı 10.09.2015 tarihinde yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.09.2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri 01.03.2016 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 19.09.2015 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.