Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2014

Haziran 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi’ne çekince ile katılmamız hakkında 05.05.2014 tarihli ve 6336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 24.05.2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon ve Madenler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 18.04.2014 tarihli ve 6300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 28.05.2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Karaları

 • Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulması hakkında 19.03.2014 tarihli ve 6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 04.06.2014 tarihli ve 29020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • 2014 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesi 28.05.2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No’lu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Garanti Belgesi Yönetmeliği 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2014 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2014 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Alkol Ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri Ve Denetlenmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 14.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/17) 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/18) 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19) 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ’in (İthalat: 2014/6) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 28.05.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7) 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesi 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.A) 22.06.2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği’nin (Seri:V, No:130) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2) 22.06.2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi ile TNS Piyasa Araştırma Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilmiş olan Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi’nde bazı değişiklikler yapılmasını öngören Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi Tadil Metni’ne bireysel muafiyet tanıdı. (29.05.2014; 14-19/362-158)
 • Kurul, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. ile Ankara Beşer Ecza Deposu İlaç ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan çerçeve münhasır depo sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı. (29.05.2014; 14-19/366-161)
 • Kurul, Çatalağzı Termik Santrali’nin varlık satışı yöntemi ile özelleştirilmesi kapsamında, çeşitli varlıkların teklif sahipleri Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi,Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elsan Elektrik Gereçleri A.Ş. ve Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. herhangi biri tarafından devralınmasına izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (05.06.2014; 14-20/383-167)
 • Kurul, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi işlemi kapsamında, bahse konu Yat Limanının TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ve SAFİ Gayrimenkul ve Yatırımları San. Tic. A.Ş’den herhangi biri tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verdi. (05.06.2014; 14-20/386-170)
 • Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin toplam %90 hissesine sahip olduğu Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. hisselerinin %45′inin Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından devralınması işlemine bireysel muafiyet tanıdı. (05.06.2014; 14-20/382-166)
 • Kurul, Verney Carron SA’nın, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi av tüfeği ve toplumsal olaylarda kullanılan ölümcül olmayan tüfek niteliğindeki ürünler için Türkiye bölgesinde münhasır distribütörü/temsilcisi olarak atamasına bireysel muafiyet tanıdı. (05.06.2014; 14-20/388-172)
 • Kurul, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası’nın özelleştirilmesi kapsamında, çeşitli varlıkların teklif sahiplerinden IC İçtaş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. veya Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. – Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından devralınmasına izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (12.06.2014; 14-21/411-179)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, The Carlyle Group L.P.’nin kontrolündeki Metals Cayman HoldCo Limited vasıtası ile Traxys S.a.r.l’nin tüm hisselerine sahip olan T-I Holdings S.a.r.l’nin çoğunluk hisseleri ve dolayısıyla tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (29.05.2014; 14-19/363-159)
 • Kurul, MOL Turkey Bilgi Sistemleri Yay. San. ve Tic. A.Ş. ile Sihirli Kule Bilgi Sistemleri Ltd.’nin %30 oranındaki hisselerinin MOL Access Portal Sdn Bhd tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.05.2014; 14-19/377-152)
 • Kurul, Superlas Süperplastik Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Superlas International GmbH’nin sermayelerinin %100’ ünü temsil eden hisselerin Trelleborg Holding Austria GmbH tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.05.2014; 14-19/368-BD)
 • Kurul, Asya Grubu’nun iştiraklerinden Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin %21,84 oranındaki hissesinin aynı gruba mensup Aydın Perakendecilik Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.05.2014; 14-19/369-BD)
 • Kurul, Symrise AG tarafından Kerisper SAS’nin kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.05.2014; 14-19/370-BD)
 • Kurul, Carlyle Group L.P. ve PAI Partners S.A.S.’ın iştiraklerince yönetilen fonlar tarafından, Schneider Electric SA’nın Custom Sensors and Technologies iş biriminin %70′inin devralınması ve üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi. (05.06.2014; 14-20/380-164)
 • Kurul, Kraton Performance Polimers Inc. ile LCY Chemical Corp.’un Stiren Blok Kopolimerler işinin birleşmesi ve LCY Chemical Corp.’un Kraton Performance Polimers Inc.’yi devralmak üzere kurulan UK Holdco’da %50 hisse alması işlemine izin verdi. (05.06.2014; 14-20/381-165)
 • Kurul, Motorola Solutions Incorporation’a ait Motorola Kurumsal İşletmesi ve ona bağlı olan şirketlerin hisse ve malvarlıklarının (İDEN-integrated digital enhanced network-hariç) Zebra Technologies Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.06.2014; 14-20/387-171)
 • Kurul, NBK Capital Equity Partners Fund II LP tarafından kontrol edilen Dream Investments Sarl’ın, İnci Mobilya Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ve dolaylı olarak Yatsan Sünger ve Yatak San. ve Tic. A.Ş.’nin kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (12.06.2014; 14-21/398-174)
 • Kurul, Turyağ Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin belirli iş kolu ve varlıklarının Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.06.2014; 14-21/399-163)
 • Kurul, Fyffes plc ve Chiquita Brands International Inc.’in ChiquitaFyffes plc çatısı altında birleşmesi işlemine izin verdi. (12.06.2014; 14-12/412-180)
 • Kurul, Stoper Yapı ve Yalıtım Sistemleri A.Ş.’nin %50 oranında hissesinin Ravago Production SA tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.06.2014; 14-21/413-BD)
 • Kurul, Star Medya Yayıncılık A.Ş., Star Medya Ajans A.Ş., Star Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. ve Dinamik Radyo Televizyon A.Ş’nin %50 oranında hissesinin temsil Ethem SANCAK’a devredilmesi işlemine izin verdi. (12.06.2014; 14-21/397-173)

Enerji

 • Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 27.05.2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.05.2014 tarihli ve 29015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.06.2014 tarihli ve 29021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.