Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2013

Kasım 2013

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 19 Ağustos  2013 tarihinde imzalanan “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların onaylanmasına dair 21.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 09.11.2013 tarihli ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına dair 8.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 30.10.2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 21.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 02.09.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 08.11.2013 tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, 23.10.2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 17 nci maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4), 23.10.2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin; a) 14 üncü ve 15 inci maddeleri 31/12/2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere,b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, 21 ila 34 üncü maddeleri ile 36 ncımaddesinin ikinci fıkrası 1/7/2014 tarihinde,c) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri ile diğer hükümleri ise Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (No: MSG-MS-2013/26), 26.10.2013 tarihli ve 28803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.10.2013 tarihli ve 28806 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.10.2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/38), 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2013 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2013 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrası 01.01.2015 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13) 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, yayımı 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07.11.2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Özel Fon Yönetmeliği, 09.11.2013 tarihli ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 09.11.2013 tarihli ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.11.2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 06.12.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.11.2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22), 14.11.2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3, 14.11.2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Bu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4, 14.11.2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5, 14.11.2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A), 16.11.2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3), 17.11.2013 tarihli ve 28824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.11.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/24), 17.11.2013 tarihli ve 28824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2013/23) 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Kurul, Antis Kozmetik ve Ticaret Ürünleri A.Ş. ile muhtelif bayileri arasında imzalanan ve diğer bayilerle imzalanacak aynı hükümleri içeren tip sözleşmeye muafiyet tanıdı. (24.10.2013 ;13-59/831-353)
 • Kurul, Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. (13-62/869-BD) Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Fina Enerji Holding A.Ş. ve Fina Enerji Mühendislik Müteahhitlik Dış Ticaret Montaj ve Servis A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.(06.11.2013)
 • Kurul, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Anadolubank A.Ş. arasında imzalanan Ek Protokol’e bireysel muafiyet tanıdı. (06.11.2013; 13-62/862-369 )
 • Kurul, Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.’nin Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş.’yi devralması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi.(21.11.2013; 13-64/903-383)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Omnicom Group, Inc. ile Publicis Groupe S.A.’nın Publics Omnicom Group N.V. bünyesinde birleşmesi işlemine izin verdi.(24.10.2013; 13-59/822-347)
 • Kurul, Enplast Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından %50 oranında hissesinin devralınması ile Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (24.10.2013; 13-59/824-349)
 • Kurul, Yıldız Holding A.Ş. tarafından Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. hisselerinin %98,79’unun Asya Katılım Bankası A.Ş.’den devralınması işlemine izin verdi. (24.10.2013; 13-59/832-354)
 • Kurul, Ekip Elektronik A.Ş. ve Beyaz İletişim Sistemleri Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin tüm hisselerinin Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.10.2013; 13-59/845-356)
 • Kurul, Lusail International Media Company’nin Turkuvaz Aktif Televizyon ve Prodüksiyon A.Ş. ile Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’deki hisselerinin Çalık Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.10.2013; 13-59/846-357)
 • Kurul, Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Yıldız Holding A.Ş.’nin kuracakları bir şirket aracılığıyla Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin % 75 hissesini Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Paz. ve Tic. A.Ş., Yimpaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Yimpaş Holding A.Ş.’den devralması işlemine izin verdi. (24.10.2013; 13-59/848-358)
 • Kurul, Koch Connectors, Inc. aracılığıyla Koch Industries, Inc. tarafından Molex Incorporated’ın kontrolünün devralınması işlemine izin verdi.(06.11.2013; 13-62/852-360)
 • Kurul, Mobil Oil Türk A.Ş.’nin havalimanlarında depolama ve uçaklara yakıt ikmali ile ilgili sözleşmeye konu varlıklarda bulunan mülkiyet hakkı ile sözleşmeye taraf olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verdi.(06.11.2013; 13-62/853-361)
 • Kurul, Gonvarri MS Corporate S.L. tarafından %51 oranında hissesinin devralınması suretiyle ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnş. Tic. ve San. A.Ş.’nin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi.(06.11.2013; 13-62/879-374)
 • Kurul, Mitsubishi Heavy Industries Limited ve Hitachi Limited tarafından, termik enerji üretim sistemleri faaliyetlerine ilişkin olarak ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (12.11.2013; 13-63/881-375)
 • Kurul, The Blackstone Group L.P. tarafından bazı hisselerinin The Goldman Sachs Group, Inc.’ten devralınması sonucunda, Rothesay Life Limited ve Rothesay Pensions Management Limited’in ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (12.11.2013; 13-63/887-378)
 • Kurul, Nokia Corporation’a ait çeşitli varlıkları da kapsayacak şekilde cep telefonu cihaz ve hizmetleri iş kolunun Microsoft Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi.(12.11.2013; 13-63/888-379)
 • Kurul, Laco Grubu ve Kverva Grubu tarafından kontrol edilen Austevoll Seafood ASA ile Kvefi AS arasında pelajik balık, balık yağı ve balık unu alanlarındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (21.11.2013; 13-64/900-380)
 • Kurul, Mutlu Holding A.Ş. ve tüm iştiraklerinin sermayesinin tamamının Metair International Holdings Cooperatief U.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.11.2013; 13-64/901-381)

Enerji

 • 2013 yılı Ağustos ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu 22.10.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • 2013 yılı Ağustos ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu 25.10.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07.11.2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2012 yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu 13.11.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • 2013 yılı Eylül ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu 15.11.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • 2013 yılı Eylül ayı Eylül ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu 25.10.2013 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.