Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 01.05.2017 tarihli ve 2017/10175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 01.05.2017 tarihli ve 2017/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 01.05.2017 tarihli ve 2017/10176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.2017 tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.11.2017 tarihli ve 30230 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 18.11.2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2017 tarihli ve 30250 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekaber Kurulu (“Kurul”) Koninklijke DSM N.V. ve Evonik Industries AG’nin yeni bir hayvan yemi ürünü üretimi ve ticarileştirilmesi alanındaki işbirliği anlaşmalarına, Omega-3 yağ asitleri içeren karma hayvan yemi pazarı kapsamında bireysel muafiyet tanıdı. (26.10.2017, 35/573-248)
 • Kurul, Et ve Süt Kurumu ile perakende kırmızı et satış noktaları arasında imzalanacak “Taze Karkas Et Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanmasına karar verdi. (26.10.2017, 35/575-249)
 • Kurul, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi’nin Yervoy ve Orencia isimli ilaçların satışında İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti. ve Aksel Ecza Deposu A.Ş.’yi münhasıran yetkilendirdiği sözleşmelere, münhasırlığın grup ihalelerini kapsamamasının sözleşmelerde açıkça hükme bağlanması şartıyla, bireysel muafiyet tanıdı. (09.11.2017, 17-36/582-255)
 • Kurul, EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuar Alanının üzerinde yer aldığı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Antalya ili, Aksu ilçesi, Solak köyü, 13202 ada 166 parsel ile 13203 ada 67, 68, 69 ve 70 no'lu parsellerde yer alan 1.094.671,44 m2 yüzölçümlü taşınmazların, özelleştirme yoluyla devri işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.11.2017, 17-36/586-258)
 • Kurul, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %28,2 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait iştirak hissesinin "Satış” yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/577-251)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile Argo Tractors S.P.A.’nın ortak girişim kurma işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/539-230)
 • Kurul, Vansan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aquaman B.V. ve Murat Can ERTÖZ’ün ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/540-231)
 • Kurul, Grammer AG’nin kontrolünün Jihong Investment Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/541-232)
 • Kurul, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin paylarının tamamının ve Erkunt Sanayi A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin Mahindra & Mahindra Limited’in tam kontrolünde bulunan Mahindra Overseas Investment Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/542-233)
 • Kurul, Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. tarafından yönetilen Fondo Italiano d’Investimento hisselerinin tamamının NB SOF IV Holding LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/543-234)
 • Kurul, Mexichem Soluciones Integrates Holding S.A. de C.V. tarafından Netafim Ltd.’nin ortak sermaye paylarının belli oranının devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/552-239)
 • Kurul, Batıgroup Dental Diş Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünün ve Batı Dental İç Dış Ticaret A.Ş. ile Botiss Dental Tıbbi Malzemeler Dış Ticaret A.Ş.’nin bazı malvarlıklarının Straumann Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. ( 26.10.2017, 35/553-240)
 • Kurul, Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin tam kontrolünün Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/554-241)
 • Kurul, halihazırda Goldman Sachs Group ve Blackstone Group L.P. tarafından ortak kontrol edilen Rothesay HoldCo UK Ltd. üzerinde Cambourne Life Investment Pte., Massachusetts Mutual Life Insurance Company ve Blackstone Group L.P.’nin ortak kontrol elde etmesine ilişkin işleme izin verdi. (26.10.2017, 35/558-242)
 • Kurul, Paysafe Group Plc’nin ortak kontrolünün CVC Fonları aracılığıyla CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A. ve The Blackstone Group L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/559-243)
 • Kurul, FTE Group Holding GmbH’nin hisselerinin tamamının Valeo Holding GmbH tarafından devralınması işlemine koşullu izin verdi. (26.10.2017, 35/560-244)
 • Kurul, LS Automotive Corporation’ın ortak kontrolünün ve LS Mtron Ltd.’nin bakır folyo ve esnek bakır kılıflı lamine işletme birimlerinin tek kontrolünün KKR Co. L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. ( 26.10.2017, 35/563-246)
 • Kurul, Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin paylarının tamamının Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/564-247)
 • Kurul, Şua Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerinin ve tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.11.2017, 17-36/591-BD)
 • Kurul, Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.2017, 17-36/590-BD)
 • Kurul, Loders Croklaan Group B.V.’nin IOI Corporation Berhad’ın tek kontrolünden, IOI Corporation Berhad ile Koninklijke Bunge B.V.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/581-254)
 • Kurul, Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/576-250)
 • Kurul, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin International Furniture B.V.’nin elinde bulunan hisselerinin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/607-264)
 • Kurul, Paleks Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş.’nin ortak kontrolünün Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/604-263)
 • Kurul, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Abraaj Investment Management Ltd. ve G43 Anatolian Venture Capital Fund C.V. tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Turk Ticket S.a.r.l. vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/601260)
 • Kurul, Ekofer Tekstil ve Parfümeri Sanayi Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin belli oranını temsil eden payların Intilux S.a.r.l vasıtasıyla Taxim Capital Partners I LP tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (23.11.2017, 17-38/618-BD)
 • Kurul, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin General Consumer Goods B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/614-269)
 • Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AE) üzerindeki bazı azınlık koruma haklarının AE’ye Dair Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş İlişki Sözleşmesi kapsamında Anheuser-Busch InBev SA/NV’ye yeniden tesis edilmesi işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/611-267)

Enerji

 • Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 09.11.2017 tarihli ve 7426 sayılı Kararı 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
 • EPDK’nın Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin kararı 09.11.2017 tarihli ve 30235 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK 09.11.2017 tarihli ve 7428-13 sayılı kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3.11.2010 tarihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Karar, 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
 • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesi çerçevesinde hazırlanan “ BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları” karar tarihi olan 09.11.2017’de yürürlüğe girmek üzere onaylandı. Karar, 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji) ve ilgili mevzuat uyarınca 10.05.2007 tarihli ve DAG/1189-1/149 numaralı lisans sahibi Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik karar 11.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 16.11.2017 tarihli ve 744 sayılı kararı ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji) ve ilgili mevzuat uyarınca 14.04.2005 tarihli ve DAG/475-10/079 numaralı lisans sahibi Udaş Uşak Doğalgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ikinci tarife dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kararı 18.11.2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.