Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2016

Mart 2016

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/2015 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında 08.02.2016 tarihli ve 2016/8519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.03.2016 tarihli ve 29640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.03.2016 tarihli ve 29644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamız Hakkında 01.01.2016 tarihli ve 2016/8498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.03.2016 tarihli ve 29652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 16.03.2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 16.03.2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait “Finansman Anlaşması” ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.03.2016 tarihli ve 2016/8584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.03.2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 29.02.2016 tarihli ve 2016/8576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.03.2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.03.2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.02.2015 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik 23.02.2015 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) 25.02.2016 ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470) 25.02.2016 ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik 26.02.2016 ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 26.02.2016 ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5) 26.02.2016 ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a) 26.02.2016 ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 04.03.2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) 04.03.2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.03.2015 tarihli ve 29644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5) 06.03.2015 tarihli ve 29645 sayılı Resmi Gazete’de 01.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 08.03.2016 tarihli ve 29647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 15.03.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.03.2015 tarihli ve 29649 sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Eureka Sigorta A.Ş. arasında akdedilen “Hayat-Dışı Sigortaları Acenteliği Sözleşmesi”nin grup muafiyetinden yararlanamadığına, bununla birlikte söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (10.03.2016, 16-09/152-67)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Temasek Holdings (Pte) Ltd. ve bağlı şirketleri tarafından kontrol edilmekte olan Neptune Orient Lines Limited’in hisselerinin tamamının CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2016, 16-06/123-57)
 • Kurul, Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin Samruk Kazyna JSC’ye ait olan belli oranının Kazkommertsbank JSC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2016, 16-06/122-56)
 • Kurul, Zafer Karadeniz ve Ahmet Karadeniz’in, Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.’de sahip oldukları hisselerinin Georg Fischer Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2016, 16-06/123-57)
 • Kurul, FRHI Holdings Limited’in tüm hisselerinin Accor S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2016, 16-06/124-58)
 • Kurul, Samsung Fine Chemicals Co. Ltd. hisselerinin belli oranının Lotte Chemical Corporation tarafından devralınarak tek kontrolüne sahip olunması işlemine izin verdi. (02.03.2016, 16-07/133-59)
 • Kurul, EMC Corporation’ın ve EMC Corporation’ın VMware, Inc.’te bulunan belli oranda hissesinin Denali Holding, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2016, 16-09/147-63)
 • Kurul, Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft’ın kontrolünün Diebold Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2016, 16-09/148-64)
 • Kurul, Çelik Form Otomotiv A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan San. Paz. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2016, 16-09/151-66)
 • Kurul, Tata Steel Group’un iştirakleri olan Long Steel UK Limited, Tata Steel France Rail SAS, Tata Steel UK Rail Consultancy Limited, Steel Company of Ireland Limited, Capora Merchant Bar plc, Fabsec Limited ve Redcar Bulk Terminal Limited üzerindeki sahiplik haklarının Olympus Steel Jersey Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2016, 16-09/155-69)
 • Kurul, Esse Ev Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Cüneyt YAĞCI ve Atilla OKUMUŞ tarafından satın alınması işlemine izin verdi. (16.03.2016, 16-10/160-71)
 • Kuoni Travel Holding Ltd’nin ve iştiraklerinin tek kontrolünün, hisse alımı yolu ile, EQT Services (UK) Limited’in yönetimindeki EQT VII yatırım fonu tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.03.2016, 16-10/164-73)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.02.2016 ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın 02.04.2016 tarihine kadar ilgililerin görüşüne açılmasın ilişkin duyuru 18.03.2016 tarihinde yayımlandı.
 • Önlisans/Lisans, Sertifika Sahibi Tüzel Kişilere ve Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda Bulunanlara Yapılacak E-Tebligatlar ve Bildirimler İçin KEP Adresi Alma Zorunluluğuna ilişkin duyuru 04.03.2016 tarihinde yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“EPDK”) 2015 Aralık Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 22.02.2016 tarihinde yayımladı.
 • İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar hakkında 02.03.2016 tarihli ve 6135 sayılı Kurul Kararı 09.03.2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporu Aralık 2015 24.02.2016 tarihinde yayımladı.
 • 27.06.2007 tarihli ve 1240 sayılı Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Kararı’nda yer alan EK-1 (Otomasyon Kullanım Kılavuzu) 24.02.2016 tarihli 7301 sayılı Petrol Piyasası Daire Başkanlığı Olur’u ile değiştirildi.
 • EPDK, 2015 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Aralık Ayı Sektör Raporu’nu 24.02.2016 tarihinde yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Anayasa Mahkemesi 2015/96 Esas ve 2016/9 Karar sayılı ve 23.02.2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 20/1’de yer alan “bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten” ibaresini iptal etti. İşbu karar yayım tarihinden başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girer.