Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2015

Şubat 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• 04.12.2014 tarihli ve 6580 sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar 09.02.2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 5’in Onaylanması Hakkında Karar 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 12.02.2015 tarihli ve 29265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu Kararları
• Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 26.01.2015 tarihli ve 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.12.2014 tarihli ve 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında 26.01.2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Karar, 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Resmi İstatistik Programı (2012-2016)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 26.01.2015 tarihli ve 2015/7242 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.02.2015 tarihli ve 29270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mevzuat
• Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.01.2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3) 21.01.2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1) 21.01.2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak ve yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2) 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a) 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmek üzere 24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) 24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) 25.01.2015 tarihli ve 29247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) 28.01.2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) 28.01.2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 124) 28.01.2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 125) 28.01.2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3) yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) 01.02.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.01.2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girmek üzere 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288) 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445) 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 6587 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04.02.2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.02.2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/26) yayımından itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 05.02.2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.02.2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olup, diğer maddeleri ise yayım tarihinde yürürlüğe girer.
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 15.02.2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.02.2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.02.2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
Rekabet Hukuku
• Rekabet Kurulu (“Kurul”), Petronas Madeni Yağlar Ltd. Şti.’nin üretmekte olduğu madeni yağların pazarlama ve dağıtımını sağlamak üzere alıcılar ile yapacağı münhasır tedarik anlaşmasının 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (15-06/71-29, 05.02.2015)
• Kurul, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile çeşitli ecza depoları arasında akdedilecek Standart Alım-Satım Sözleşmesine menfi tespit belgesi verdi. (15-06/71-29, 05.02.2015)
Birleşme ve Devralmalar
• Kurul, Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.’nin, %8 oranında hissesinin Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (15-04/47-21, 22.01.2015)
• Kurul, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin TurkCommerce B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-06/80-BD, 05.02.2015)
• Kurul, Polsan Portföy Yönetim A.Ş.’nin %90 oranında hissesinin Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (15-06/80-BD, 05.02.2015)
• Kurul, Merter Turkey B.V.’nin tam kontrolünün, The Blackstone Group L.P.’nin iştiraklerinden MRT Investment Holding 6 B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-07/87-32, 12.02.2015)
• Kurul, Halla Visteon Climate Control Corporation’ın tam kontrolünün Hahn&Co. Auto Holdings Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-07/88-33, 12.02.2015)
• Kurul, dolaylı sahibi Acorn Holdings B.V. olan D.E Master Blenders 1753 B.V.’nin işleri ile Mondelez International Inc.’in kahve işlerinin birleştirilmesi suretiyle ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (15-07/90-35, 12.02.2015)
• Kurul, Doğuş Holding A.Ş. ile Zhenfa Limited arasında Doğuş Zhenfa Kozmetik Tic. A.Ş. unvanlı şirket kurulması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (15-07/94-BD, 12.02.2015)
Özelleştirmeler
• Kurul, Soma B Termik Santrali ve Soma B Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların “varlık satışı” yöntemi ile bir bütün olarak özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu varlıkların Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devri işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (15-07/98-38, 12.02.2015)
Enerji
• 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (“EPDK”) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25’inci maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin 5418 No’lu Kurul Kararı 15.01.2015 tarihinde alındı.
• EPDK ile Rekabet Kurumu arasında etkili bir iletişim ve işbirliği gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Arasındaki İşbirliği Hakkında Protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı tarafından 28.01.2015 tarihinde imzalandı.
• Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2) 07.02.2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.