Komisyon Microsoft Tarafından Uygulanan Taahhütleri Onayladı

Mart 2010

Avrupa Birliği Komisyonu, Microsoft’un Avrupalı tüketicilere internete girerken değişik internet tarayıcıları arasından seçim yapma imkânı tanıyan taahhütlerinin uygulanmasını onayladı.

Komisyon Soruşturma ve İddianame
Avrupa Komisyonu, 21 Aralık 2007 tarihinde Microsoft’a karşı COMP/C–3/39530 (Microsoft – Bağlama)[1] dosyası ile bir rekabet incelemesi[2] başlatmış ve Microsoft’a 15Ocak 2009 tarihinde bir İddianame[3] göndermiştir. Komisyon, İddianame’de[4] Microsoft’un Internet Explorer’ı Window işletim sistemine bağlama uygulamasının[5] web tarayıcıları arasındaki rekabeti bozduğu, tüketici tercihlerini kısıtladığı ve AT Anlaşması’nın hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin 82. maddesi[6] hükümlerini ihlâl ettiği ön görüşünde olduğunun altını çizmiştir.

Microsoft’un İddianame’ye Cevabı ve Komisyon’un Araştırması

Microsoft, 28 Nisan 2009 tarihinde İddianame’yi[7] cevaplamış ve devam eden rekabet incelemesine ilişkin çözüm önerilerini beyan etmiştir. Microsoft’un önerisi, Internet Explorer içerecek olan Windows 7 işletim sisteminin tüketicilere diledikleri web tarayıcıyı seçmeleri imkânı tanınacak şekilde düzenlenmesidir. Buna ek olarak, Orijinal Ekipman Üreticilerinin (“OEÜ”) ürünlerine diledikleri rakip web tarayıcıyı yükleyebilmeleri de önerilmiştir.

Komisyon, Microsoft’un taahhütlerini incelemiş ve Haziran 2009’da[8] Windows 7 ile Internet Explorer’ın Windows işletim sisteminden ayrılmasına ilişkin öneriler hakkındaki kararını yakın zamanda vereceğini duyurmuştur. Buarada Microsoft – önerilerinin uygulanabilirliği ve etkinliğine ilişkin Komisyon’da var olan endişelere[9] cevap vermek için – üçüncü kişi teşebbüsler ile Windows ve Windows sunucusu arasında birlikte işlerlik sağlamak üzere ek taahhütler sunmuştur.

Komisyon’un Pazar Testi ve Kararı

9 Ekim 2009’da Komisyon[10] tüketicileri, yazılım şirketlerini, bilgisayar üreticilerini ve diğer ilgili tarafları, Microsoft’un mevcut ve gelecekteki Windows PC işletim sistemi kullanıcılarına daha geniş web tarayıcı seçim imkânı sağlanmak amaçlı taahhütlerine ilişkin yorumlarını sunmaya davet etmiştir.

Komisyon 16 Aralık 2009 tarihinde Microsoft’un yukarıda bahsedilen taahhütlerini kabul etmiş ve bu taahhütlerin artık Microsoft için bağlayıcı hale geldiğini belirtmiştir. Komisyon kararında[11], bu taahhütlerin Microsoft açısından bağlayıcı hale gelmesi ile Komisyon’un bu konudaki soruşturmasının konusuz kaldığı da belirtilmiştir. Komisyon kararı, Microsoft için 5 yıl süre ile bağlayıcı olacaktır.

Komisyon, Microsoft’un taahhütlerini her 2 yılda bir gözden geçirebileceği gibi, Microsoft da Komisyon’a taahhütlerin uygulamasını düzenli olarak rapor edecektir.

Taahhütlerin Uygulanması ve Sonuç

Microsoft, Mart ayının başlangıcından itibaren, taahhütlerini uygulamaya koydu. Taahhütlerin uygulamaya konduğu, Komisyon’un 2 Mart 2010 tarihli bir basın duyurusu ilan edildi[12].

Web tarayıcı seçim ekranının, Avrupa’da Mayıs ayı ortalarına kadar 100 milyondan fazla kişisel bilgisayara gireceği tahmin edilmektedir[13]. Böylelikle, Windows PC kullanıcıları – web tarayıcı olarak Internet Explorer yüklü olanlar –web tarayıcı seçim ekranından yararlanmak ve Internet Explorer ile rakip web tarayıcılar arasında seçim yapmak imkânına kavuşmuştur[14].


[1] İnceleme, Microsoft’un hâkim durumda olan işletim sistemi ile çeşitli ürünlerinin bağlı satışı uygulamasının ATA m.82’nin ihlalini teşkil ettiği iddiasına dayanmaktadır.
[2] İnceleme başlatılması, Komisyon’un ihlâle ilişkin bir delile sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Bu durum yalnızca Komisyon’un bu olayı öncelikli olarak soruşturacağı anlamına gelmektedir.
[3] İddianame, Komisyon’un rekabete aykırılık soruşturmasının usule ilişkin bir aşaması olup, Komisyon’un ilgili taraflara kendilerine ilişkin iddiaları yazılı olarak bildirdiği bir metindir. Kendisine İddianame gönderilen taraf, işbu metne – Komisyon tarafından ileri sürülen iddialara karşılık savunmalarını oluşturan tüm olayları içeren – yazılı bir cevap verebilir.
[4] İddianame, İlk Derece Mahkemesi’nin Microsoft’un Windows Media Player’ı Windows PC işletim sistemine bağlayarak, hâkim durumunu (PC işletim sistemleri pazarında) kötüye kullandığını tespit eden Komisyon Kararını onadığı 17 Eylül 2007 tarihli kararında (T-201/04) yer verilen ilkelere dayanmaktaydı.
[5] Internet Explorer dünyadaki PC’lerin 90%’da kuruludur. Bu durum, rakip web tarayıcılar arasındaki rekabeti bozduğu gibi, Internet Explorer’a diğer web tarayıcıların asla erişemeyeceği suni bir dağıtım avantajı da sağlamaktadır.
[6] ATA m.82’ye yapılan tüm referanslar Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma (1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması da denilmektedir) m. 102 olarak anlaşılmalıdır.
[7] Microsoft, İddianame’ye cevabında Sözlü Savunma Toplantısı talebinde bulunmuştur. İlk önce 3, 4 ve 5 Haziran 2009 olarak belirlenen bu toplantılar, daha sonra 15 Mayıs 2009 tarihine ertelenmiştir.
[8] Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Komisyon’un MEMO/09/272 sayılı duyurusu.
[9] Komisyon – ilk bakışta – teklif edilen taahhütlerin uygulamada tüketici tercihleri bakımından önemli bir değişiklik yaratmayacağı ve etkin bir önlem olarak değerlendirilemeyecekleri kanaatine varmıştır.
[10] COMP/C–3/39.530 — Microsoft (Bağlama) kararında 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 27/4. maddesine dayanılarak çıkarılan duyuru.
[11] Komisyon’un 16 Aralık 2009 tarihli Kararı (Comp/C-3/39.530 – Microsoft (Bağlama). Karara ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. Hukuk Postamızın Aralık 2009 sayısında yer alan “Komisyon olası bir hâkim durumun kötüye kullanılması halini engellemek için Microsoft’un taahhütlerini kabul etti” başlıklı yazı.
[12] Ayrıntılı bilgi için bkz. Komisyon’un IP/10/216 sayılı ve 2 Mart 2010 tarihli duyurusu.
[13] Ekran Seçiminin ana sayfası, http://www.browserchoice.eu adresinde tüm internet kullanıcılarının erişimine sunulmuştur. Ekran Seçimi, Windows ile çalışan en yaygın 12 web tarayıcısına ilişkin bilgiler içermektedir. Ekran Seçimi, kullanıcıların kolaylıkla bir veya birden fazla web tarayıcı indirimlerine ve kullanmamalarına imkân tanımaktadır. Ekran Seçiminde yer verilen web tarayıcı listesi, her 6 ayda pek çok farklı bağımsız kaynaktan gelen pazar payı verilerine uygun olarak gözden geçirilecektir. Güncel liste: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, AOL, Maxthon, K-Meleon, Flock, Avant Browser, Sleipnir ve Slim Browser tarayıcılarını içermektedir.
[14] Bu yeni sisteme ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sayfasında yer yayınlanan Vatandaş Özeti.