2019 Yılı Net Dönem Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kısıtlamaların Süresi Uzatıldı

18.09.2020

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.09.2020 tarihli ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildi.

% 0

16.04.2020 tarihinde TTK’ya eklenen Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının sadece yüzde yirmi beşine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2019 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin 30.09.2020 tarihine kadar olan kısıtlamaların süresi 30.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 Salgınının Etkilerini Azaltmak için Hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Açıklandı
Covid-19 İçerikleri
Covid-19 Salgınının Etkilerini Azaltmak için Hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Açıklandı

18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgın hastalığının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini kontrol altına almayı hedefleyen 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi açıklandı.

Ticaret Hukuku 19.03.2020
Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama
Covid-19 İçerikleri
Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılan, 20.03.2020 tarihli, Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama (“Açıklama”) ile Coronavirus COVID-19 salgınının yayılmasını engellenmek amacıyla şirket kurul toplantılarına ilişkin alınan tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı.

Ticaret Hukuku 21.03.2020
MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020’yi Yayımladı
Covid-19 İçerikleri
MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020’yi Yayımladı

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) 25 Mart 2020 tarihinde yeni mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü hükümlerini (MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020) yayımladı. MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020, önceki 2003 versiyonlarını günceller ve daha basit bir sunum ile çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek geniş seçenekler sunar. 

Ticaret Hukuku 27.03.2020
Ticaret Bakanlığı’ndan Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
Covid-19 İçerikleri
Ticaret Bakanlığı’ndan Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettiği 31 Mart 2020 tarihli yazıya istinaden Türkiye’deki birçok ticaret odası 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren internet sitelerinde kar payı dağıtımına ilişkin bir duyuru (“Duyuru”) yayımladı.

Ticaret Hukuku 03.04.2020
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Covid-19 İçerikleri
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

01.04.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Hukuku 04.04.2020
COVID-19 Sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep
Covid-19 İçerikleri
COVID-19 Sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) 10 Nisan 2020 Cuma günü, internet üzerinden COVID-19 sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep konulu canlı yayın (livecast) gerçekleştirdi.

Ticaret Hukuku 14.04.2020
7244 Sayılı Kanun ile 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı
Covid-19 İçerikleri
7244 Sayılı Kanun ile 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“6585 sayılı Kanun”) birtakım önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

Ticaret Hukuku 17.04.2020
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi
Covid-19 İçerikleri
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Hukuku 18.05.2020
Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler
Covid-19 İçerikleri
Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Tebliğ”) 30.05.2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Hukuku 02.06.2020
01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Kira Sözleşmesi Hükümleri
Covid-19 İçerikleri
01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Kira Sözleşmesi Hükümleri

Kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Geçici Madde 2 uyarınca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerinin TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile uygulanmayacağı düzenleniyordu. Maddede belirtilen sürenin dolmasıyla, bahsi geçen hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ticaret Hukuku 09.06.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.