Bilimsel ve yaratıcı yaklaşımlarla tüm hukuki ihtiyaçlarınız için yanınızdayız

Erdem & Erdem hukukun pek çok alanında akla ve bilgiye dayanan yöntemlerle müvekkillerine en güncel hukuki ve ticari çözümleri sunar.

Arabuluculuk
Arabuluculuk
Uyuşmazlıkların hızlıca çözümlenmesini amaçlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku
Krediler, tahvil, para ve teminatları konu alan geniş bir hukuk alanıdır.
Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının etkilerinin ve ilerlemesinin incelenmesidir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz ulaşımı ile gerçekleşen faaliyetleri ele alan ticaret hukuku dalıdır.
Ferdi Kazalar
Ferdi Kazalar
Kişilerin harici olaylardan dolayı yaşayabileceği tüm bedensel ve itibari zararları kapsar.
Fikri Mülkiyet
Fikri Mülkiyet
İş sırları ve patentler gibi soyut mülklerin aidiyet ve kullanım haklarının korunmasıdır.
Havacılık Hukuku
Havacılık Hukuku
Hava yolu ile gerçekleşen tüm ticari faaliyetleri ele alan bir hukuk alanıdır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu idareleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen bir tür finansman modelidir.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Özelleştirmeler
Özelleştirmeler
Kamuya ait kuruluş ve hizmetlerin özel sektöre devri ile ekonomik verimliliği amaçlar.
Proje Finansmanı
Proje Finansmanı
Projenin potansiyel nakit akışına odaklanan, özel bir finansman türüdür.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Spor federasyonları ve spor otoritelerince oluşturulmuş mevzuat ve uygulamaları kapsar.
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Girişim sermayesiyle fonlanan şirketler ve sponsorlarının faaliyetlerini ele alır.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Kamu ile kurumlar ve kişiler arasındaki vergisel ilişkileri konu alan hukuk dalıdır.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.
Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla Mücadele
Yetkinin kanun dışı ve etik açıdan uygun olmayan şekilde kullanılmasını önlemeyi amaçlar.

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.