Tecrübeyle harmanlanan bir iş etiği ile

size özel çözümler üretiyoruz

Erdem & Erdem, başta uluslararası ticari işlemler, birleşme ve devralmalar, kurumsal yeniden yapılandırma, uluslararası sözleşmeler, kurumsal finans, proje finansmanı, enerji, özelleştirmeler, kamu ve özel sektör ortaklıkları, özel girişim yatırımları, sermaye piyasaları, rekabet, dava takibi, icra, iflas, vergi ve tahkim olmak üzere hukukun her alanında, müvekkillerine hukuki çözümler sunan uluslararası bir hukuk bürosudur.

Değerlerimiz

Güvenilirlik

Güvenilirlik

Güvenilirlik; ekibimiz, müvekkillerimiz ve diğer paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliğinin yapı taşını oluşturur. Açıklık ve şeffaflık temelinde müvekkillerimizin sorunlarını ele alır, çözümler üretir ve haklarını mahkemeler nezdinde savunuruz. Çalıştığımız kurum ve müvekkillerimizin ticari sırlarını hassasiyetle korur, bilgilerinin gizliliğine büyük önem veririz. Tüm ekip olarak Erdem & Erdem’in etik değerlerini içselleştirmiş olmamız, güvenilirliğimizin temel unsurudur.

Ekip Çalışması

Ekip Çalışması

Sürdürülebilir ve üretken iş ilişkileri geliştirmenin saygı, anlayış, uzlaşma, sinerji ve ortak kazanım ilkeleri doğrultusunda, birbirinden farklı bireylerin etkin bir şekilde çalışmasına dayandığına inanıyoruz. Ekip çalışmasında; bireysel kalite, ortak kurumsal değerlerin varlığı ve bu ortak değerler sistemine uygun bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bizler için asıl önemli olan en kaliteli hizmeti sunmak için bir ekip olarak özenle, birlikte çalışabilmektir.

Kalite Odaklılık

Kalite Odaklılık

Müvekkillerimize en kaliteli hukuki hizmeti sunabilmek ve onların değişen ihtiyaçlarına etkili çözümler geliştirebilmek amacıyla 2012 yılında Kalite Yönetim Sistemimizi kurduk. Kurumsal bilgilerimizi sistemleştiriyor, verilere dayalı kararlar alıyor, kendimizi ve hizmet kalitemizi sürekli ve sistematik olarak geliştiriyoruz. Uluslararası kalite yönetim sistemine uygunluğumuz gerek kurum içi gerekse de bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen denetimlerle 10 yıldır değerlendirilmekte ve ISO 9001 2015 sertifikası ile belgelenmektedir.

Bilimsellik

Bilimsellik

Tüm hukuki süreçleri aklı ve bilgiyi esas alan bilimsel yöntemlerle ele alırız. Bir problemi çözmek ya da açıklayabilmek için belirli yasalara dayanan, nesnel, güvenilir bilgilere başvurur, kişisel düşünce ve yargılardan uzak dururuz. Bilimsel yaklaşımı özendirir, tüm ekip arkadaşlarımızı okumaya, araştırmaya, sorgulamaya ve analiz etmeye yönlendiririz. Bu bilimsel yaklaşımı, yayınlarımız ve Erdem & Erdem Akademi faaliyetlerimizle de destekliyoruz. Böylelikle pek çok farklı ve karmaşık hukuki soruna hızlı ve pratik çözümler üretiyoruz.

Gelişim Odaklılık

Gelişim Odaklılık

Değişimin her alanda, hızla gerçekleştiği günümüzde iş yapış biçimlerimizi ve yetkinliklerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Stajyer Yetiştirme Programı, Erdem & Erdem Akademi eğitimleri ve mentorluk uygulamaları ile ekip arkadaşlarımızın mesleki ve davranışsal gelişimlerini düzenli olarak izler ve onları bilgi birikimlerini artırmaları, liderlik özelliklerini geliştirmeleri ve kişisel gelişimleri için destekleriz. Sanatsal, sportif ve kültürel kazanımların da kişinin gelişiminin bir parçası olduğuna inanıyor ve çalışma arkadaşlarımızın farklı alanlardaki merak ve yeteneklerini geliştirmelerinden gurur duyuyoruz.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık

Farklılıklara saygı duyar; milliyet, cinsiyet, din veya başka kişisel özellikler temelinde ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz. Her bir arkadaşımızın kendisini olduğu haliyle ifade edebileceği bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız. Yaş, cinsiyet, görev ve kıdem farkı gözetmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızın farklı yetenek ve deneyimlerine değer verir, farklılıkların bir arada olduğu kapsayıcı bir kültür yaratmayı hedefleriz. Tüm ekip arkadaşlarımızın kendilerini değerli ve saygın hissetmelerine büyük önem verir, herkese eşit ve adil fırsatlar sunarız. Ekip üyelerimiz birbirlerine daima hoşgörülü davranır ve farklılıklarının, güçlü yanları olduğunu bilirler.


Probono

Erdem & Erdem olarak yaklaşık 40 yıllık kültürümüzün bir parçası da mesleki deneyim ve hizmetlerimizi toplumsal fayda amacıyla bedelsiz olarak sunmaktır. Her zaman sivil toplum faaliyetlerine destek olarak, toplum yararına çalışma bilincini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bir yandan da yaptığımız çalışmalarla insan haklarının korunmasında hukukun rolü ve işlevinin daha da artırılmasına katkı sağlıyoruz.

Erdem & Erdem olarak çeşitli alanlarda pro bono hizmetler sunuyoruz. Pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK’lar ile kurduğumuz işbirliklerinde, dava takibi, sözleşme ve diğer hukuki belgelerin hazırlanması, iş hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi pek çok alanda hukuki destek sunuyor ve mevzuata uyum sağlanabilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlıyoruz.

Avukatlarımız düzenli olarak engelliler, otizm spektrum bozukluğu ve cerebral palsy’li çocuklar gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok sivil toplum örgütüne destek vermeye devam ediyor.

Çevre

Sosyal Sorumluluk bilincimizle hareket ederek, operasyonlarımız sırasında oluşan kâğıt tüketimini azaltmak için tüm ekibi bilgilendiriyor ve her yıl daha çok dokümanı dijital dünyaya aktarıyoruz. Bu çalışmalarımızı ağaçlandırma faaliyetleriyle de destekliyoruz. Bu kapsamda İzmir Kınık’ta Erdem & Erdem Korusu oluşturduk. Doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin geliştirilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla, her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde fidan dikimi yapıyoruz.

Eğitim

Toplumsal gelişim için eğitimli, kültürlü, çağdaş, özgür düşünebilen, çevreye ve topluma duyarlı nesiller yetiştirmek gerekiyor. Bu bilgi ışığında fırsat eşitliğine sahip olmayan ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin eğitimlerini destekliyoruz. Hukuk dünyasına adım atan gençlerimizin gelişimlerine yardımcı olmak, onları iş dünyasına hazırlayabilmek ve iyi birer hukukçu olmalarındaki yetkinliklerinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve onlara fırsatlar sunuyoruz.

“Tecrübeyle harmanlanan bir iş etiği ile size özel çözümler sunuyoruz.”

Ulusal ve uluslararası hukukun her alanında, yaklaşık 40 yıllık bir süredir doğru, yerinde ve etkin çözümler ortaya koymanın gururuyla çalışıyoruz. Gücümüzü teknik hukuki bilgiye dair üstünlüğümüzden, liderlerimizin deneyiminden ve sektörün en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarımızdan alıyoruz.

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.