Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Belirlendi

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteğinin şartları belirlendi.

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Belirlendi
% 0

Akabinde, 24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ” (“Tebliğ”) ile kira ve hibe desteğine ilişkin ayrıntılar düzenlendi.

Karar ve Tebliğ uyarınca Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanacak destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanır. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç aydır.

Doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL olup; bu destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla; 

  • Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar;
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler;
  • Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve
  • Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler faydalanır.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde ise ayrıca 3 ay ödenmek üzere aşağıda belirtilen tutarlarda kira desteği verilir:

  • Büyükşehir olan illerde aylık 750 TL;
  • Diğer illerde ise aylık 500 TL.

İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilir.

Bununla birlikte, Tebliğ ile destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımlarının başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacağı belirtildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması ise bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

Destek programına ilişkin başvurular elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.

Karar ve Tebliğ'in tam metinlerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz: 

Söz konusu Karar ve Tebliğ ile ilgili sorularınız hakkında bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yapılan Değişiklikler
Covid-19 İçerikleri
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yapılan Değişiklikler

15 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında infaz hukukuna ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan değişikliklerin başlıcaları aşağıda özetlenmektedir.

Diğer 15.04.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.