Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun COVID-19 ile Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Sağlık Bakanlığı önderliğindeki Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin uygulamaya geçtiğine dair duyuruyu takiben Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 09.04.2020 tarihinde COVID-19 ile Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler başlıklı bir kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) paylaştı.

% 0

Duyuru’da özetle, salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla i) salgın hastalık teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının sürdüğü dönemde izolasyonlarının temin edilmesine, ii) genel nüfusun konum verilerinin işlenmesi suretiyle kalabalık alanların tespit edilmesine ve iii)  bu kapsamda önlemler geliştirilmesine yönelik yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 28’de sayılan Kanun’un uygulanmayacağı istisna hallerden “... millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini sağlamaya yönelik yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler” kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Bir başka deyişle, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla konum verisinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Duyuru’da; kişilerin konum verilerinin sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle işlenmesi nedeniyle, söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ilgili kişiler bakımından ciddi zararlar ortaya çıkabileceği gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alması ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerektiği vurgulanır.

Duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 PCR Testi ve Aşı Bilgisi Hakkında Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Covid-19 PCR Test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin duyuru yayımladı.

Kişisel Verilerin Korunması 16.06.2021
Covid-19 İçerikleri
VERBİS’e Kayıt Süreleri Covid-19 Nedeniyle Yeniden Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı (“Karar”) ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen sürelerin Covid-19 salgını nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

Kişisel Verilerin Korunması 12.03.2021
Covid-19 İçerikleri
Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun COVID-19 Salgını Bağlamında Veri İşlemeye İlişkin Açıklaması

Avrupa Veri Koruma Kurulu (The European Data Protection Board (EDPB)), 19 Mart 2020 tarihinde, COVID-19 salgını bağlamında kişisel veri işlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. EDPB yaptığı açıklamada, veri sorumlusu ve veri işleyenlerin, istisnai zamanlarda dahi, veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını garanti etmek zorunda olduğunun; ancak veri koruma kurallarının (GDPR gibi) coronavirüs salgınına karşı savaşta alınan önlemleri engellememesinin altını çizer.

Kişisel Verilerin Korunması 24.03.2020
Covid-19 İçerikleri
Covid-19 ile Mücadele Sürecinde KVKK Kapsamında Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVK Kurumu”) 27.03.2020 tarihinde yayımladığı Kamuoyu Duyurusu’nda (“Duyuru”) Covid-19 ile mücadele sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında dikkat edilmesi gereken konulara açıklık getirdi.

Kişisel Verilerin Korunması 31.03.2020
Covid-19 İçerikleri
VERBİS’e Kayıt Süreleri Covid-19 Nedeniyle Yeniden Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı (“Karar”) ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen sürelerin Covid-19 virüs salgını nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

Kişisel Verilerin Korunması 24.06.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.