7253 sayılı Kanun ile Sosyal Medya ve İnternet Yayınlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

% 0

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“5651 sayılı Kanun”) önemli düzenlemeler yapıldı.

Kanun ile, 5651 sayılı Kanun’a sosyal ağ sağlayıcısı tanım olarak eklenip, günlük erişimi bir milyon kullanıcının üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcıları için düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerden başlıcaları, ilgili sosyal ağların (i) Türkiye’de en az bir temsilci belirleyip bildirme zorunluluğu, (ii) Türkiye’deki kullanıcı verilerinin Türkiye’de bulundurulması yükümlülüğü ve (iii) 5651 sayılı Kanun m. 9 ve 9/A kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin 48 saat içinde cevap verme zorunluluğudur. Bu düzenlemeler 1.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına 5651 sayılı Kanun’da öngörülen prosedürlere uygun biçimde temsilci belirlenmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar, 10.000.000 TL’den başlayarak internet trafiği bant genişliğinin %90 oranında daraltılmasına kadar kademeli biçimde artacak biçimde düzenlendi.

İnternet ortamında yapılan ve içeriği 5651 sayılı Kanun’da listelenen suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak uygulanan erişimin engellenmesinin yanı sıra içeriğin çıkarılması yaptırımı da eklendi.

Ayrıca, 5651 sayılı Kanun uyarınca verilecek idari para cezalarının tebligatına ilişkin kolaylaştırıcı usul öngörüldü. Bu kapsamda, idari para cezası muhatabının yurt dışında bulunması durumunda elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan bildirim 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacaktır.

Son olarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcılara uygulanacak para cezaları artırılarak, ilgili aralık 100.000 TL ila 1.000.000 TL olacak biçimde yeniden düzenlendi.

Bunun yanı sıra, Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluğunun gerek ulusal gerekse uluslararası vergi uygulamaları açısından önemli sonuçları olabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
Avrupa Komisyonu, Dijital Pazarlar Yasası Tasarısını Avrupa Parlamentosu’na Sundu

Avrupa Komisyonu, Dijital Pazarlar Yasası Tasarısını Avrupa Parlamentosu’na Sundu

Bilişim Hukuku 23.12.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.