ChatGPT: Hak İhlalleri ile Teknolojik Gelişmeler Arasında Gri Alan

30.04.2023 Tilbe Birengel

Giriş

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen büyük dil modelidir. İnsan diline yakın seviyede metin üretmek için derin öğrenme teknikleri ve yapay sinir ağlarına dayanan bir yapay zeka sistemidir.[1]

Uzun metinler hazırlayıp sohbet havasında sorulan soruları cevaplayabilen ChatGPT kimi hallerde verdiği cevaplardaki hataları dahi kabul edebilir. Python gibi programlama dillerinde kod yazabilir, önceden hazırlanmış bir kodu saniyeler içinde iyileştirebilir. ChatGPT-4, Mart 2023'te kullanıma sunulan bir üst model olarak problem çözme ve fotoğraf işleme gibi alanlarda önceki modellere kıyasen daha yüksek performans sergiler.[2]

Bu gibi yapay zeka modellerinin üretkenliği artırması, yepyeni arama motoru mimarileri oluşturması, sağlık ve finans alanlarında maliyetleri düşürmesi beklenmektedir.[3] OpenAI ile Google ve Meta gibi rakiplerinin bu alanda sınır tanımayan çalışmalarını takip etmek heyecan verse de anılan dil modelleri temel hak ve hürriyetler bakımından önemli endişeleri beraberinde getirir.

ChatGPT: Hak İhlalleri ile Teknolojik Gelişmeler Arasında Gri Alan
% 0

ChatGPT'nin Taşıdığı Riskler

Büyük dil modelleri "üretici yapay zeka" teknolojisinin bir parçasıdır. Bu teknolojide modeller çıktılarını erişebildikleri eğitim verilerine göre oluşturur.[4] Bu veriler telif hakkıyla korunan eserler olabileceği gibi gizli, hassas, ayrımcı veya şiddet içerikli veriler de olabilir. Dolayısıyla ChatGPT gibi sistemlere yüklenen veriler, dil modelinin eğitim materyaline dönüşür. Sonraki aşamalarda dil modelinin cevaplayacağı farklı sorular için kaynak olarak kullanılır.

Yapay zeka modellerinin eğitimi için inanılmaz boyutlarda veri toplama ve işleme faaliyeti yürütülür. Günümüzde bu büyük çaplı veri toplama ve işleme faaliyeti yeterli hukuki gerekçe gösterilmeden ve şeffaflıktan uzak yöntemlerle tamamlanır.[5] Dahası sisteme yüklenen verilerin kolaylıkla ve derhal silinmesi mümkün değildir. Anılan verilerin OpenAI şirketinin geliştirdiği diğer teknolojiler ile paylaşılması ihtimal dahilindedir.[6] Bu ve benzeri unsurlar nedeniyle ChatGPT GDPR gibi kişisel verilerin korunması mevzuatlarını açıkça ihlal eder.[7]

ChatGPT’nin kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarda hatalara rastlanır. Bu durum veri işleme faaliyetleri sonunda varılan sonuçların güvenilirliğini kötü etkiler. Bu gibi modellerin yaygın kullanımı, bir metnin insan veya yapay zeka ürünü olduğunun ayırt edilmesine engel olarak kamuyu yanıltabilir.[8] Metnin gerçek mi sahte (deepfake) mi olduğunun tespitini zorlaştırabilir.[9] Toplum genelinde bilgi kirliliği ve manipülasyonu tetikleyebilir. Bu durum medya, eğitim ve siyaset gibi alanlarda gerçeklik algısının bozulmasına yol açabilir.

ChatGPT'nin ileri seviyede metin yazma ve sosyal mühendislik özelliği, siber güvenlik bakımından da önemli tehditleri beraberinde getirir. Europol'ün konuyla ilgili raporu, ChatGPT’nin kişiselleştirilmiş dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırdığını vurgular.[10] Konuşma tarzı taklidi ile son derece gerçekçi metinler üretebildiğinden kurbanların yakınlarıyla iletişimde olduklarına inanmalarını sağlayabilir. Kısa sürede kod yazması ve var olan kodu iyileştirebilmesi, çok az teknik bilgiye sahip olan suçluların dahi siber saldırılar için kötü amaçlı yazılım geliştirilmesini kolaylaştırabilir.

Yapay zeka teknolojisi ürünlerine dair etik kaygılar azımsanmayacak boyuttadır.[11] Yapay zeka modelleri, teknoloji şirketlerinin erişilebildiği verilerle eğitilir. Bu veriler ışığında sınırlı bir değerlendirme kabiliyeti geliştirir. Anılan verilerin ağırlıklı olarak belirli etnik, kültürel, dini gruplara ait olması yapay zeka çıktıları bakımından çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konularda kaygılar doğurur.[12] ChatGPT geliştiricileri modelin nefret suçu ve ayrımcılığa yol açan sonuçlar vermesini engellemek için çeşitli teknik önlemler üzerinde çalışır. Ancak güncel teknolojide farklı kelime gruplarının kullanılması yoluyla teknik önlemlerin aşılabildiği ve etik açıdan kabul edilemez sonuçlara varan çıktılar alınabildiği görülür.

ChatGPT’nin doğurduğu endişelerin bir diğer boyutu, yanıtlarında eser sahiplerinin fikri haklarının ihlal edilmesidir. Yapay zekanın sorumluluk rejimi ile arka planda süregelen teknolojinin açıklanabilirliği dil modelleri bakımından sorgulanan meselelerdendir.[13] Yapay sinir ağları ve modellerin iç çalışma prensipleri son derece karmaşıktır. Dil modellerinin günlük hayata etkisi gün be gün artarken, teknoloji şirketlerinin ve uygulayıcıların hesap verebilirliği ve zarardan sorumluluğu düzenleyici kurumların yakın zamanda netleştirmesi gereken konulardır.

ChatGPT gibi dil modellerinin toplumsal düzeyde doğurması öngörülen etkilerden bir diğeri çeşitli meslek gruplarının değişmesi veya ortadan kalkmasıdır. Çeviri ve yazılım geliştirme gibi alanlarda saniyeler içinde sonuç veren teknoloji, ilerleyen yıllarda bambaşka seviyelerde otomasyona hizmet edecektir.[14]

ChatGPT'ye Düzenleyiciler ve Özel Sektörden Gelen Tepkiler

Bu makalenin kaleme alındığı sırada, ChatGPT gibi dil modellerinin toplumda yarattığı rahatsızlık hiç olmadığı kadar yüksek seviyeye ulaştı.

Future of Life Enstitüsü, kamuya açık bir mektup yayınlayarak insanla rekabet edebilen seviyede yapay zeka geliştirmenin toplumda doğuracağı olumsuz etkiye ve yürürlükteki güvenlik mekanizmalarının yetersizliğine vurgu yaptı. Enstitü, yapay zeka geliştirme çalışmalarına en az altı ay ara verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Mektup, birçok akademisyen ve Steve Wozniak ve Elon Musk gibi tanınmış teknoloji şirketi yöneticilerince imzalandı.[15]

Mart 2023 sonunda, İtalyan Veri Koruma Kurulu, veri ihlali endişeleriyle ChatGPT'nin İtalya’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.[16] Kurul, yapay zeka algoritmalarını eğitmek amacıyla büyük boyutta kişisel veri toplanması ve işlenmesinin herhangi bir yasal dayanağı olmadığını ve faaliyetlerin şeffaflıktan uzak olduğunu belirtti. Ayrıca, dil modelinin yanlış çıktılar vermesinin hatalı veri işleme faaliyetine yol açması, 13 yaş altı çocukların ChatGPT’yi kullanmasına etkin biçimde engel olacak bir mekanizmanın yokluğu gibi konulara da değindi. OpenAI şirketinin İtalya'da faaliyetlerine devam edebilmesi için Nisan 2023 sonuna kadar İtalyan Veri Koruma Kurulu tarafından veri güvenliği bakımından sağlanması beklenen standartlara ulaşması gerekiyor.

İspanyol ve Fransız veri koruma makamları ChatGPT'nin olası veri ihlallerini incelemek üzere soruşturmalar başlatırken Avrupa Veri Koruma Kurulu da Avrupa Birliği üye ülkeleri genelinde konuya ilişkin iş birliği için ChatGPT görev gücü oluşturdu.[17]

Bu esnada özel sektör de kendi önlemlerini almaya başladı. Bazı Samsung çalışanlarının ChatGPT'yi Samsung’un kaynak kodunun iyileştirilmesinde kullandığı tespit edildi. Bu olay şirket çalışanlarının bu gibi teknolojilerin taşıdığı riskler konusunda eğitilmesinin önemini ortaya koydu. Verizon, Amazon, Bank of America Corp, Goldman Sachs, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG gibi büyük kurumlar ChatGPT'nin işyerinde kullanımını yasaklarken, bazı şirketler dil modelinin güvenli kullanımı için şirket-içi politikalar hazırlamaya başladı.

Sonuç

ChatGPT günlük hayatta pek çok alanda faydalı bir araç gibi görünüyor. Bu teknolojinin büyük fırsatlar yaratması, üretkenliği artırması muhtemel. Bununla birlikte, kullanıcıların bu gibi yapay zeka teknolojilerini bilinçli kullanması, risklerinin farkında olması, yeterli güvenlik önlemleri alınana kadar dil modellerini hassas verilerle beslemekten kaçınması önemli.

ChatGPT, veri güvenliği bakımından şeffaflıktan ve yasal zeminden uzak. Kullanıcılar dil modelinde açıkça “opt-out” seçeneğini işaretlemedikçe, sohbet robotuna sağlanan tüm veriler dil modelinin eğitimi için işleniyor. Aynı verilerin bambaşka kullanıcıların dil modeline yönelttiği sorulara verdiği cevaplarda yer alması da muhtemel.

Sohbet robotu halihazırda kendisine sorulan sorulara yanlış cevaplar verebildiğinden ChatGPT’nin farklı alanlarda yaygın şekilde kullanımı, toplumsal düzeyde bilgi kirliliği ve manipülasyona yol açabilir. Kullanıcılar bir çıktının gerçek mi yoksa sahte mi (deepfake) olduğunu ayırt edemeyebilir. Bunlara ek olarak ChatGPT’nin metin üretme ve yazılım yeteneği göz önüne alındığında, siber güvenlik açısından da önemli tehditler doğurabileceği öngörülüyor.

ChatGPT geliştiricileri çeşitli güvenlik önlemleri üzerinde çalışsa da yapay zeka teknolojisi önemli etik kaygılar doğuruyor. Erişebildiği verilerin işlenmesiyle eğitilen dil modelleri, sınırlı bir değerlendirme kabiliyeti geliştirdiğinden ChatGPT ürünlerinin ayrımcılık etkenleri barındırması da öngörülen risklerden bir diğeri.

Kaynakça

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yapay Zekâ Yasası Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi
Hukuk Postası
Yapay Zekâ Yasası Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi

Tüm zamanların ilk “Yapay Zekâ Yasası” olarak nitelendirilen ve özellikle ChatGPT, Bard ve Midjourney gibi araçları doğrudan etkileyen kural ve düzenlemeler içeren yasa Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen nihai oylamada oyçokluğuyla kabul edildi. Böylece Avrupa Parlamentosu...

Kişisel Verilerin Korunması 31.07.2023
Avrupa Birliği Adalet Divanı GDPR İhlalinin Manevi Tazminat İçin Yeterli Olmadığına Karar Verdi
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Adalet Divanı GDPR İhlalinin Manevi Tazminat İçin Yeterli Olmadığına Karar Verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı ("Adalet Divanı"), Case-300/21 sayılı ve 4 Mayıs 2023 tarihli kararında[i], GDPR'ın 82. maddesinde düzenlenen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ("GDPR") ihlaline ilişkin tazminat hakkını değerlendirdi. Adalet Divanı, GDPR'ın tek başına ihlal edilmesinin manevi zararın tazminini...

Kişisel Verilerin Korunması 31.05.2023
KVKK ve GDPR Uyarınca Ortak Veri Sorumlusu
Hukuk Postası
KVKK ve GDPR Uyarınca Ortak Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ile kişisel veri, veri sorumlusu, veri işleyen ve ilgili kişi gibi birçok kavrama ilişkin tanımlar getirilir. Bu kavramların anlaşılması ve yorumlanması bakımından ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu...

Kişisel Verilerin Korunması 31.03.2023
AB Finansal Hizmetler Sektörü Aktörleri için Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
AB Finansal Hizmetler Sektörü Aktörleri için Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası Yürürlüğe Girdi

Covid-19 pandemisi ve son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler tüm sektörlerin dijital dönüşümünü önemli ölçüde hızlandırdı. Ancak özellikle finans sektöründeki hızlı değişim (mobil bankacılık, e-ticaret, temassız ödemeler vb.) müşteriler için hayatı son derece kolaylaştırmakla birlikte bazı riskleri de...

Kişisel Verilerin Korunması 31.01.2023
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Akıllı Saatler
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Akıllı Saatler

Akıllı saatler özellikle son on yılda hayatımızı değiştirdi. Kol saati olarak paketlenen bu giyilebilir bilgisayarlar, en temel özelliklerinden olan zamanı göstermenin yanında gelen çağrıların cevaplanmasını, mesajlara dönüş yapabilmeyi ve sosyal medya bildirimlerine saniyeler içinde göz atmayı sağlar...

Kişisel Verilerin Korunması 31.01.2023
Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi
Hukuk Postası
Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 16.06.2022 tarihinde Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı’nı (“Rehber Taslağı”) yayınladı. Rehber Taslağı henüz bağlayıcı değildir. 16.07.2022’ye kadar kamuoyu tarafından iletilmiş görüşlerin...

Kişisel Verilerin Korunması 30.11.2022
Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Kesişiminde Yapbozun Eksik Parçası Bulundu Mu?
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Kesişiminde Yapbozun Eksik Parçası Bulundu Mu?

Almanya Federal Kartel Ofisi (“Bundeskartellamt”) Meta’yı (eski adıyla Facebook) daha önce kullanıcıların kişisel verilerini toplamak ve işlemek suretiyle sosyal ağ pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle sorumlu tutmuş, Meta ve bağlı şirketlerine tedbir uygulayarak söz konusu davranışlardan...

Kişisel Verilerin Korunması 31.10.2022
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi Yayımlandı
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi Yayımlandı

Günlük hayatın önemli bir parçası olan bankalar yürüttükleri faaliyetler gereği, yoğun olarak kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği iş birliğinde, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi...

Kişisel Verilerin Korunması 30.09.2022
GDPR ve Toplu Davalar
Hukuk Postası
GDPR ve Toplu Davalar

Avrupa Birliği (“AB”) Üye Devletleri’nde toplu davalara ilişkin usul kuralları yeknesak değildir. Avrupa Parlamentosu tüketici haklarını iyileştirmek ve bu alanda Üye Devlet uygulamalarını yakınlaştırmak için, Toplu Tazminat Direktifi'ni (“Direktif”) kabul etmiştir. Direktif’in etkisiyle, veri koruma da...

Kişisel Verilerin Korunması 31.08.2022
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı
Hukuk Postası
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı

Şubat 2020'de Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), dijital dönüşüm ve politikasına ilişkin daha geniş bir girişimin parçası olarak “Avrupa Veri Stratejisi”ni yayımladı. Kendisini veri ekonomisinde lider rolünde tanımlayan Avrupa Birliği (“AB”), bu tebliğ ile Avrupa'nın küresel rekabet gücünü ve veri egemenliğini...

Kişisel Verilerin Korunması 31.07.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik
Hukuk Postası
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

Amacı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“SGK”) görev ve yetkileri kapsamında elde edilen verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 19.02.2022 tarihli ve...

Kişisel Verilerin Korunması Şubat 2022
Çin’de Yürürlüğe Giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hukuk Postası
Çin’de Yürürlüğe Giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çin Halk Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ÇKVK”) 20 Ağustos 2021 tarihinde 13. Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi 30. Toplantısı’nda kabul edilmiş olup; ÇKVK Madde 74 uyarınca, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir...

Kişisel Verilerin Korunması Şubat 2022
Çerezler: Tüm Veri Koruma Otoritelerinin Gözü Onun Üzerinde!
Hukuk Postası
Çerezler: Tüm Veri Koruma Otoritelerinin Gözü Onun Üzerinde!

Günümüzde, verinin bazı şirketler için en değerli malvarlığı unsurlarından ve en önemli kaynaklardan biri haline geldiği konusunda şüphe yoktur. Nitekim büyük ölçekte veri toplama, işleme ve analiz etme yetisi iş dünyasının...

Kişisel Verilerin Korunması Ocak 2022
İrlanda Veri Koruma Otoritesi Tarafından WhatsApp Hakkında Verilen Rekor Ceza
Hukuk Postası
Unutulma Hakkı
Hukuk Postası
Unutulma Hakkı
Kişisel Verilerin Korunması Kasım 2021
İlaç Sektöründen Gelen KVK Kılavuzu
Hukuk Postası
İlaç Sektöründen Gelen KVK Kılavuzu
Kişisel Verilerin Korunması Eylül 2019
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi
Hukuk Postası
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi
Kişisel Verilerin Korunması Mayıs 2018
Kişisel Verilerin İmhası
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin İmhası
Kişisel Verilerin Korunması Kasım 2017
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Yer Bakımından Uygulanması
Hukuk Postası
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Yer Bakımından Uygulanması
Kişisel Verilerin Korunması Nisan 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.