WhatsApp Gizlilik Politikası Değişikliği ve Bu Değişikliğin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İncelenmesi

Ocak 2021 İdil Uz
% 0

Giriş

Dünya çapında en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu. WhatsApp yayımladığı duyuruda, i) kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği, ii) işletmelerin, WhatsApp sohbetlerini saklamak ve yönetmek için Facebook tarafından barındırılan hizmetleri nasıl kullandığı, iii) Facebook Şirket Ürünleri’nde entegrasyonlar sunmak için Facebook ile nasıl çalışıldığı konularında önemli değişiklikler gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna ek olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı konusunda önemli değişiklikler içeren bu güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcıların 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle uygulamayı kullanmaya devam edemeyeceği belirtildi. Bunun üzerine rekabet hukuku ve kişisel verileri koruma hukuku otoriteleri başta olmak üzere birçok kişi ve kurum alarma geçerek konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Bu makalede WhatsApp’ın gizlilik politikasında gerçekleştireceğini duyurduğu değişiklikler ve bunun üzerine yaşanan gelişmeler ile Whatsapp’ın konu hakkındaki açıklamalarına değinilecek olup, söz konusu değişiklik kişisel verilerin korunması mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararları çerçevesinde değerlendirilecektir.

WhatApp’ın Gizlilik Politikasında Gerçekleşecek Değişiklik Neler İçeriyor[1]?

Kullanıcının Bulunduğu Bölgeye Göre Veri Sorumlusunun ve Gizlilik Politikasının Farklılık Göstermesi

Yayımlanan yeni gizlilik politikasına göre, Avrupa Bölgesi dışında ikamet eden kullanıcılara veri sorumlusu olarak WhatsApp LLC tarafından, işbu güncellenmiş gizlilik politikasına tabi olarak hizmet sağlanacaktır. Buna karşılık, kullanıcı Avrupa Bölgesi içinde yaşıyorsa, veri sorumlusu olarak WhatsApp LLC yerine WhatsApp Ireland Limited tarafından, başka bir gizlilik politikasına tabi olarak hizmet sağlanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) tabi ülkelerde söz konusu güncelleme hayata geçirilmediği söylenebilir.

İşlenen Veriler

WhatsApp güncellenen gizlilik politikasıyla birlikte, otomatik olarak hâlihazırda topladığı kullanım ve kayıt bilgileri, konum bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, WhatsApp hesap bilgileri, -belirli durumlarda- mesajlar, kullanıcıların bağlantıları, kullanıcının durum bilgisi, çerezler ve müşteri desteği bilgilerinin yanı sıra; işlem ve ödeme verileri, başkalarının (üçüncü kişilerin) kullanıcı hakkında sağladığı bilgiler ve kullanıcı şikâyetlerine ilişkin bilgileri de işleyeceğini açıkladı.

Güncellenen gizlilik politikasına göre, WhatsApp tarafından sağlanacak ödeme hizmetlerinin ya da satın alma veya diğer finansal işlemler için sunulan hizmetlerin kullanılması halinde, ödeme hesabı ve işlem bilgileri dâhil olmak üzere bir takım ek bilgiler işlenecektir. Ödeme hesabı ve işlem bilgilerinin ise, bu hizmetin kullanılması ve ödeme işleminin tamamlaması için gerekli olan, örneğin ödeme yöntemi, gönderim ayrıntıları ve işlem tutarı gibi bilgiler olduğu belirtilmiştir.

Buna ek olarak, başkalarının da (üçüncü kişiler) kullanıcı hakkında Whatsapp’a ve Facebook da dâhil olmak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara bilgi sağlayabileceği düzenlenmiştir. Buna göre, bir işletmenin bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına saklaması, okuması, yönetmesi veya başka bir şekilde işlemesi amacıyla kullanıcılarla olan iletişimlerine erişim verebileceği belirtilmiştir.

Veri Aktarımı

WhatsApp, Facebook Şirketlerinin bir parçası olduğunu ve hizmetlerini yürütmesi, sağlaması, iyileştirmesi, özelleştirmesi, desteklemesi ve pazarlamasına yardımcı olması için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer Facebook Şirketleri’yle veri paylaşacağını beyan etmiştir.

Veri İşleme ve Aktarma Amaçları

Yukarıda sayılan verilerin, uygulamalara ilişkin teknik ve fiziksel altyapı sağlamak, mühendislik, siber güvenlik ve işletim desteği sağlamak, konum, harita ve yer bilgileri sağlamak, kullanıcıların hizmetleri nasıl kullandığını anlamak, hizmetleri pazarlamak, hizmetleri kullanarak işletmelerle bağlantı kurulmasına yardımcı olmak, anketler ve araştırmalar yaptırmak, güvenliği, emniyeti ve bütünlüğü temin etmek, müşteri hizmetleri yardımı sunmak, içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek gibi amaçlarla işlendiği ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer Facebook Şirketleri’yle paylaşıldığı belirtilmiştir.

Değişiklik Üzerine Yaşanan Gelişmeler

WhatsApp’ın 4 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasında gerçekleştireceği değişikliği duyurmasının ardından Rekabet Kurulu, 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Whats App Inc. ve Whats App LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediği hakkında re’sen soruşturma başlattığını duyurdu[2]. Bunun üzerine, 12.01.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu da bir kamuoyu duyurusu yayımlayarak, WhatsApp Gizlilik İlkeleri ve Facebook Şirketlerine veri aktarımı hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde re’sen inceleme başlattığını duyurdu ve yaptığı ön değerlendirme sonucunu paylaştı[3].

WhatsApp’in Açıklamaları

Başlatılan re’sen soruşturmalar ve kamuoyunda tartışmalar yaratan spekülasyonlar üzerine WhatsApp, WhatsApp’ın Gizlilik İlkesi ile ilgili sorularınızı cevaplıyoruz[4] ve Yeni işletme özellikleri ve WhatsApp’ın Gizlilik İlkesi güncellemesi hakkında[5] başlığıyla tartışmalara cevaben açıklamalar yayımladı. Açıklamalarda WhatsApp, kullanıcıların kişisel mesajlarının ve aramalarının içeriğinin, kendileri ve Facebook tarafından görülemediği/dinlenemediği ve kullanıcının bağlantılarının Facebook’a aktarılmadığını açıklamıştır. Devamında, kişisel mesajların uçtan uca şifreleme mekanizması (End to End Encryption/E2E, Signal şifreleme protokolü)[6] ile korunduğu belirtilmiştir. İlgili açıklamalara göre, gizlilik politikasındaki güncelleme ile değişikliğe uğrayan veri işleme ve aktarma faaliyetleri, yeni sunulacak hizmetin kullanılması sırasında işletmelerle sağlanan iletişim için geçerli olacaktır.

Buna göre, WhatsApp Business uygulamasını kullanan veya müşteri mesajlarını kendi kendine yönetip depolayan işletmelerle yapılan sohbetler de uçtan uca şifrelidir. Mesaj, iletildikten sonra işletmenin kendi gizlilik uygulamalarına tabidir ve işletme mesajı işleyip yanıtlaması için çeşitli çalışanlarını, hatta başka tedarikçileri de görevlendirebilir. Buna ek olarak bazı işletmeler, mesajları güvenli bir şekilde depolaması ve müşterilere yanıt vermesi için WhatsApp’ın ana şirketi olan Facebook ile çalışabilmektedir. Bu durumda veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Gizlilik Politikasındaki Değişikliğin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması zorunludur.

Bundan ayrı olarak, KVKK madde 5 uyarınca genel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi ve aynı şekilde madde 8 uyarınca yurt içinde aktarılabilmesi ancak, kanunda sınırlı sayıda sayılan hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı veya -bunların somut olaya uygulanamaması halinde ise- veri sahibinin açık rızasının varlığı ile mümkündür. Buna göre kişisel veriler,

  1. kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  4. veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  5. kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  6. bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ve
  7. ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması

hallerinden birinin mevcudiyeti halinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilecek ve yurt içinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımını düzenleyen madde 9 uyarınca ise, kişisel veriler veri sahibinin açık rızasının varlığı ile yurt dışına aktarılabilir. Bunun yanı sıra kişisel veriler ancak, yukarıda sıralanan hukuka uygun sebeplerinden birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin; i) Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ilan ettiği yeterli korumaya sahip ülkelerden biri olması, veya ii) yeterli korumanın bulunduğu ülkelerden olaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun söz konusu yurt dışı aktarımı konusunda izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yukarıda açıklanan hususlardan anlaşılacağı üzere çoğu durumda veri sahibinin gerçekleştirilecek işleme (aktarma faaliyeti de dâhil) faaliyetleri için açık rıza vermesi gerekir. KVKK madde 3/1,a’da açıkça düzenlendiği üzere açık rıza, i) belirli bir konuya ilişkin, ii) bilgilendirilmeye dayanan ve iii) özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Bahsi geçen üç geçerlilik koşuluna ek olarak açık rızaya ilişkin kuralları düzenleyen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca veri işlemeye ilişkin yapılacak bilgilendirmenin ve alınacak rızanın ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca yerleşik Kişisel Verileri Koruma Kurul’u kararları ve yayımlanmış rehberler uyarınca, açık rızanın hizmet şartına bağlanması temel geçerlilik koşullarından biri olan özgür iradenin sakatlanması ve dolayısıyla açık rızanın geçersizliği anlamına gelir[7]. Ayrıca, yalnızca belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan, birçok farklı işleme faaliyetini içeren genel nitelikli battaniye rızalar da geçersiz kabul edilir[8].

Son olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca, veritabanları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden saklama hizmeti temin edilmesinin de yurt dışına veri aktarımı olduğu kabul edilir [9].

Sonuç

Yukarıda açıklanan tüm hususlar değerlendirildiğinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu yapacağı incelemede; i) veri işleme ve aktarma faaliyetlerine ilişkin WhatsApp tarafından gerçekleştirilen aydınlatmanın sahip olması gereken koşulları taşıyıp taşımadığı, ii) aydınlatma ve açık rıza işlemlerinin ayrı ayrı gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, iii) yurt dışı aktarımına ilişkin ayrı açık rıza alınıp alınmadığı, iv) açık rızanın battaniye rıza şeklinde alınıp alınmadığı, v) değişikliğe onay verilmemesi halinde uygulamayı kullanmaya devam edilemeyeceğinin belirtilmesinin açık rızanın hizmet şartına bağlandığı anlamına gelip gelmediği, vi) veri sahiplerinin özgür iradelerinin sakatlanıp sakatlanmadığı, ve vii) WhatsApp, Facebook’un da dahil olduğu yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılara veri aktarımı yapmasa dahi, WhatsApp’ın sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışı veri aktarımının halihazırda mevcut olup olmadığı değerlendirilebilir. Konu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yapacağı inceleme ve değerlendirme üzerine WhatsApp LLC veri işleme ve yurt dışına aktarımın hukuka uygun gerçekleştirilmesi adına veri sorumlusu talimatlandırılabilir ve bazı işlemleri için idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Son olarak WhatsApp’ın VERBİS kayıt yükümlülüğünü de yerine getirmediği görülmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yapacağı incelemede bu konuda da bir değerlendirme yapabilecektir.

[1] WhatsApp Gizlilik İlkesi. https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=tr (Erişim Tarihi: 21.01.2021)

[2] Rekabet Kurulu 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararı https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-facebook-ve-whatsapp-hakk-14728ae4f653eb11812700505694b4c6 (Erişim Tarihi: 21.01.2021)

[3] Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 12.01.2021 tarihli WhatsApp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusuhttps://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6856/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[4] WhatsApp’ın Gizlilik İlkesi ile ilgili sorularınızı cevaplıyoruz. https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/answering-your-questions-about-whatsapps-privacy-policy (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[5] Yeni işletme özellikleri ve WhatsApp’ın Gizlilik İlkesi güncellemesi hakkında https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/about-new-business-features-and-whatsapps-privacy-policy-update?lang=tr (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[6] “Uçtan uca şifreleme özelliği, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Bunun nedeni, uçtan uca şifreleme özelliğinin mesajlarınızı bir kilitle güvence altına alması ve kilidi açıp mesajları okuyabilmek için gereken özel anahtarın yalnızca mesajlarınızın alıcısında ve sizde bulunmasıdır.” https://www.whatsapp.com/security/ (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[7] Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.02.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı Kararı https://kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019 Tarihli ve 2019/81 Sayılı Karar ve 31/05/2019 Tarihli ve 2019/165 sayılı Karar Özeti https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165 (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[8] Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2037/Acik-Riza-Alirken-Dikkat-Edilecek-Hususlar (Erişim tarihi: 21.01.2021).

[9] Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.05.2019 Tarihli ve 2019/157 Sayılı Karar Özeti https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5493/2019-157 (Erişim tarihi: 21.01.2021).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yapay Zekâ Yasası Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi
Hukuk Postası
Yapay Zekâ Yasası Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi

Tüm zamanların ilk “Yapay Zekâ Yasası” olarak nitelendirilen ve özellikle ChatGPT, Bard ve Midjourney gibi araçları doğrudan etkileyen kural ve düzenlemeler içeren yasa Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen nihai oylamada oyçokluğuyla kabul edildi. Böylece Avrupa Parlamentosu...

Kişisel Verilerin Korunması 31.07.2023
Avrupa Birliği Adalet Divanı GDPR İhlalinin Manevi Tazminat İçin Yeterli Olmadığına Karar Verdi
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Adalet Divanı GDPR İhlalinin Manevi Tazminat İçin Yeterli Olmadığına Karar Verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı ("Adalet Divanı"), Case-300/21 sayılı ve 4 Mayıs 2023 tarihli kararında[i], GDPR'ın 82. maddesinde düzenlenen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ("GDPR") ihlaline ilişkin tazminat hakkını değerlendirdi. Adalet Divanı, GDPR'ın tek başına ihlal edilmesinin manevi zararın tazminini...

Kişisel Verilerin Korunması 31.05.2023
ChatGPT: Hak İhlalleri ile Teknolojik Gelişmeler Arasında Gri Alan
Hukuk Postası
ChatGPT: Hak İhlalleri ile Teknolojik Gelişmeler Arasında Gri Alan

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen büyük dil modelidir. İnsan diline yakın seviyede metin üretmek için derin öğrenme teknikleri ve yapay sinir ağlarına dayanan bir yapay zeka sistemidir. Uzun metinler hazırlayıp sohbet havasında sorulan soruları cevaplayabilen ChatGPT kimi hallerde verdiği cevaplardaki...

Kişisel Verilerin Korunması 30.04.2023
KVKK ve GDPR Uyarınca Ortak Veri Sorumlusu
Hukuk Postası
KVKK ve GDPR Uyarınca Ortak Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ile kişisel veri, veri sorumlusu, veri işleyen ve ilgili kişi gibi birçok kavrama ilişkin tanımlar getirilir. Bu kavramların anlaşılması ve yorumlanması bakımından ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu...

Kişisel Verilerin Korunması 31.03.2023
AB Finansal Hizmetler Sektörü Aktörleri için Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
AB Finansal Hizmetler Sektörü Aktörleri için Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası Yürürlüğe Girdi

Covid-19 pandemisi ve son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler tüm sektörlerin dijital dönüşümünü önemli ölçüde hızlandırdı. Ancak özellikle finans sektöründeki hızlı değişim (mobil bankacılık, e-ticaret, temassız ödemeler vb.) müşteriler için hayatı son derece kolaylaştırmakla birlikte bazı riskleri de...

Kişisel Verilerin Korunması 31.01.2023
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Akıllı Saatler
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Akıllı Saatler

Akıllı saatler özellikle son on yılda hayatımızı değiştirdi. Kol saati olarak paketlenen bu giyilebilir bilgisayarlar, en temel özelliklerinden olan zamanı göstermenin yanında gelen çağrıların cevaplanmasını, mesajlara dönüş yapabilmeyi ve sosyal medya bildirimlerine saniyeler içinde göz atmayı sağlar...

Kişisel Verilerin Korunması 31.01.2023
Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi
Hukuk Postası
Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 16.06.2022 tarihinde Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı’nı (“Rehber Taslağı”) yayınladı. Rehber Taslağı henüz bağlayıcı değildir. 16.07.2022’ye kadar kamuoyu tarafından iletilmiş görüşlerin...

Kişisel Verilerin Korunması 30.11.2022
Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Kesişiminde Yapbozun Eksik Parçası Bulundu Mu?
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Kesişiminde Yapbozun Eksik Parçası Bulundu Mu?

Almanya Federal Kartel Ofisi (“Bundeskartellamt”) Meta’yı (eski adıyla Facebook) daha önce kullanıcıların kişisel verilerini toplamak ve işlemek suretiyle sosyal ağ pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle sorumlu tutmuş, Meta ve bağlı şirketlerine tedbir uygulayarak söz konusu davranışlardan...

Kişisel Verilerin Korunması 31.10.2022
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi Yayımlandı
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi Yayımlandı

Günlük hayatın önemli bir parçası olan bankalar yürüttükleri faaliyetler gereği, yoğun olarak kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği iş birliğinde, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi...

Kişisel Verilerin Korunması 30.09.2022
GDPR ve Toplu Davalar
Hukuk Postası
GDPR ve Toplu Davalar

Avrupa Birliği (“AB”) Üye Devletleri’nde toplu davalara ilişkin usul kuralları yeknesak değildir. Avrupa Parlamentosu tüketici haklarını iyileştirmek ve bu alanda Üye Devlet uygulamalarını yakınlaştırmak için, Toplu Tazminat Direktifi'ni (“Direktif”) kabul etmiştir. Direktif’in etkisiyle, veri koruma da...

Kişisel Verilerin Korunması 31.08.2022
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı
Hukuk Postası
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı

Şubat 2020'de Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), dijital dönüşüm ve politikasına ilişkin daha geniş bir girişimin parçası olarak “Avrupa Veri Stratejisi”ni yayımladı. Kendisini veri ekonomisinde lider rolünde tanımlayan Avrupa Birliği (“AB”), bu tebliğ ile Avrupa'nın küresel rekabet gücünü ve veri egemenliğini...

Kişisel Verilerin Korunması 31.07.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik
Hukuk Postası
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

Amacı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“SGK”) görev ve yetkileri kapsamında elde edilen verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 19.02.2022 tarihli ve...

Kişisel Verilerin Korunması Şubat 2022
Çin’de Yürürlüğe Giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hukuk Postası
Çin’de Yürürlüğe Giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çin Halk Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ÇKVK”) 20 Ağustos 2021 tarihinde 13. Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi 30. Toplantısı’nda kabul edilmiş olup; ÇKVK Madde 74 uyarınca, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir...

Kişisel Verilerin Korunması Şubat 2022
Çerezler: Tüm Veri Koruma Otoritelerinin Gözü Onun Üzerinde!
Hukuk Postası
Çerezler: Tüm Veri Koruma Otoritelerinin Gözü Onun Üzerinde!

Günümüzde, verinin bazı şirketler için en değerli malvarlığı unsurlarından ve en önemli kaynaklardan biri haline geldiği konusunda şüphe yoktur. Nitekim büyük ölçekte veri toplama, işleme ve analiz etme yetisi iş dünyasının...

Kişisel Verilerin Korunması Ocak 2022
İrlanda Veri Koruma Otoritesi Tarafından WhatsApp Hakkında Verilen Rekor Ceza
Hukuk Postası
Unutulma Hakkı
Hukuk Postası
Unutulma Hakkı
Kişisel Verilerin Korunması Kasım 2021
İlaç Sektöründen Gelen KVK Kılavuzu
Hukuk Postası
İlaç Sektöründen Gelen KVK Kılavuzu
Kişisel Verilerin Korunması Eylül 2019
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi
Hukuk Postası
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi
Kişisel Verilerin Korunması Mayıs 2018
Kişisel Verilerin İmhası
Hukuk Postası
Kişisel Verilerin İmhası
Kişisel Verilerin Korunması Kasım 2017
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Yer Bakımından Uygulanması
Hukuk Postası
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Yer Bakımından Uygulanması
Kişisel Verilerin Korunması Nisan 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.