Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile Dijital Hizmet Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi’nin (“DHV”) uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esasların yer aldığı Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayımlandı.

% 0

Verginin Kapsamına Giren Hizmetler

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetler DHV kapsamına girmektedir:

  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil).

Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

Verginin Mükellefi

DHV’nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının gelir/kurumlar vergisi yönünden tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.

Verginin Matrahı ve Oranı

DHV’nin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. DHV’nin oranı %7,5’tir.

Muafiyet

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, DHV’nin konusuna giren hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası’ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan az olanların dijital hizmet vergisinden muaf olacağı belirtilir.

Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini (aylık dönemler) takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.

Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur.

Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler.

Erişimin Engellenmesi

Yapılan ihtara rağmen otuz gün içerisinde beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verebilir.

Tebliğ, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hizmet sağlayıcıların (“Hizmet Sağlayıcı”), İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaları ve ticari ileti alıcılarının (“Alıcı”) daha önce alınan onaylarını sisteme yüklemeleri için son tarih 31.08.2020’dir.

Bilişim Hukuku 02.06.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.