Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

14.09.2022 Melis Uslu
% 0

Elektronik Mühre İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları aşağıda özetlenir.

  • Elektronik mühür, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve elektronik mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri; güvenli elektronik mühür ise nitelikli elektronik mühür sertifikasına dayanan gelişmiş elektronik mühür olarak tanımlandı.
  • Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin elektronik mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden delil kaydı teşkil eder.
  • Güvenli elektronik mühürler, elektronik mühür sahibinin kimliğinin doğrulanması ve mühürlenen verinin bütünlüğünün sağlanması için kullanılır. Yönetmelik uyarınca, güvenli elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.
  • Yönetmelik ile elektronik mühür sahiplerinin elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterlikleri olabileceği düzenlendi.
  • Ek olarak, nitelikli elektronik mühür sertifikası başvurusu, yenilenmesi, iptal edilmesi ve sertifika ücretlerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Müdahilin Tek Başına Kanun Yoluna Başvurabileceğine İlişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuki Gelişmeler
Müdahilin Tek Başına Kanun Yoluna Başvurabileceğine İlişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Danıştay dava daireleri ve kurulları tarafından verilen kararlar arasında uzun süredir aykırılıklara ve farklı yorumlara yol açan, idari davalarda müdahilin istinaf ve temyiz hakkına sahip olup olmadığı konusu açıklığa kavuşturuldu...

Medeni Usul Hukuku 25.05.2023
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor-I

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor

Medeni Usul Hukuku 25.11.2020
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Medeni Usul Hukuku 30.11.2020
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Medeni Usul Hukuku 27.09.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.