Nükleer Düzenleme Kanunu Yürürlüğe Girdi

08.03.2022
% 0

7381 Numaralı Nükleer Düzenleme Kanunu (“Kanun”), 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerinden doğabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla çeşitli düzenlemeler getirir.

Kanun ile birlikte Nükleer Düzenleme Kurumu (“Kurum”) kurulmuştur. Kanun, nükleer faaliyetlere ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkisini kısıtlayarak Kurum’a geniş yetkiler verir. Düzenlenen yetkiler kapsamında Kurum’un, (i) nükleer enerjiye ilişkin faaliyet gösteren kişilere lisans ve yetki belgesi verme ve (ii) habersiz denetim yapma gibi yetkilere sahiptir. Kurum’un, yetkilendirilen kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçilerine de denetim yapma yetkisi vardır.

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yansıra, Kanun nükleer faaliyetlerden zarar görenlerin başvurularını değerlendirmek ve bunlara ilişkin karar vermek üzere Nükleer Zarar Tespit Komisyonu’nun kurulabileceğini de düzenleme altına alır.

Aynı zamanda Kanun nükleer faaliyette bulunanlara nükleer sigorta zorunluluğu getir. Bu doğrultuda sigorta ihtiyacı için nükleer sigorta havuzu kurulması da düzenlenir.

Kanun’da nükleer faaliyetlerden zarar gören tarafların açacağı tazminat davalarına ilişkin de hükümler getirilir. Bunlar; (i) nükleer faaliyet işleten kişilerin sorumluluğunun yeni bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmesi, (ii) özel bir zamanaşımı ve (iii) Türk mahkemeleri ve Ankara mahkemelerinin kesin yetkili kılınmasıdır.

Kanun, yayım tarihi olan 08.03.2022’de yürürlüğe girdi.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.