Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

16.09.2022 Zeynep Nazlı Tosyalı
% 0

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile (i) Gençlik ve Spor Bakanlığı (Bakanlık) nezdinde tescilli spor kulüplerinin birleşmesi ve (ii) faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçının aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine (mal varlığının devri) ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenir:

  • Spor kulüpleri yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle, genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla birleşebilir.
  • Birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilir.
  • Birleşme sonucunda, tüzel kişiliği tasfiyesiz sona eren ve spor kulüpleri sicilinden silinen devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi ile sportif tarihçe ve başarıları kendiliğinden devralan spor kulübüne geçer.
  • Birleşme ile devrolunan spor kulübü üyeleri de kendiliğinden devralan spor kulübünün üyesi olur.
  • Spor kulüplerinin mal varlığının devri ise, genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilebilir.
  • Mal varlığının devri ile, devrolunan spor dalının tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralana geçerken, devralınan spor dallarının devirden önce bulunduğu lig vb. klasman dereceleri ile bunlardan doğan haklar korunur.
  • Mal varlığının devri halinde, devralan ve devreden devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla borçlardan müteselsil olarak sorumludur.
  • Birleşme ve mal varlığının devri, Bakanlık’ın iznine tabidir. Bu işlemler, Bakanlık tarafından ilgili sicile yapılacak tescil ile geçerlilik kazanır.
  • Spor anonim şirketleri arasındaki birleşme, bölünme ve mal varlığının devri işlemleri ile spor anonim şirketlerinden spor kulüplerine yapılacak mal varlığı devirleri Yönetmelik kapsamında değildir.
  • Yönetmelik ile halka açık spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır.

Yönetmelik ile ayrıca birleşme ve malvarlığı devri için başvuru usulü, zamanı ve gerekli belgeler ile başvuruların incelenme usulü ve kabul kriterleri düzenlendi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 22.12.2022 tarihli ve 32051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları aşağıdadır...

Spor Hukuku 26.12.2022
Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 07.09.2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar...


Spor Hukuku 08.09.2022

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.