TTK m. 376 Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

08.11.2022 İdil Serra Firidin
% 0

8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile teknik iflas ve borca batıklık hesaplamalarına ilişkin değişiklik yapıldı.

Anılan düzenleme uyarınca, (i) henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile (ii) 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2024'e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkânı sağlandı. Daha önce söz konusu uygulama 1 Ocak 2023’e kadar yapılacak hesaplamaları kapsamaktaydı.

Tebliğ, yayım tarihinde (8 Kasım 2022) yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

İcra ve İflas Hukuku 23.06.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.