Ukrayna’daki Savaşın Futbola Etkileri: İstihdam ve Tescil Hakkında Yeni Geçici FIFA Kuralları

Mart 2022 Ece Özsü
% 0

Giriş

7 Mart 2022 tarihinde, Federation Internationale de Football Association'ın (“FIFA”) resmi internet sitesinde, Ukrayna’daki savaş sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara atıfta bulunan Oyuncuların Statüsü ve Transferi Yönetmeliği’nde (“OSTY”) yapılan değişikliklere ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı.[1]

Basın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin devam eden ve ıstıraba neden olan bir insani krize yol açtığı belirtildi. Bu nedenle, FIFA Konseyi Bürosu başta istihdam ile tescil olmak üzere birtakım konuda hukuki kesinlik ve netlik sağlamak amacıyla OSTY'yi geçici olarak değiştirmeye karar verdi. FIFA Konseyi'nin işbu kararının UEFA ile iş birliği yapılarak ve futbol camiasının paydaşları ile gerçekleştirilen istişarelerin gözeterek alındığı da vurgulandı.

“Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan olağanüstü durumu ele alan geçici kurallar” başlığını taşıyan değişiklikler OSTY Ek 7'de yer almaktadır. Bu geçici kurallar, Ukrayna Futbol Federasyonu'na (“UFF”) veya Rusya Futbol Birliği'ne (“RFB”) bağlı oyuncular veya antrenörler ve kulüpler arasında akdedilen uluslararası boyuttaki tüm iş sözleşmelerine uygulandığı gibi, uyruğuna bakılmaksızın UFF'ye önceden tescil edilmiş tüm oyuncuların tescili için de uygulanır.

İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması

Ek 7'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri, uluslararası boyuttaki, UFF ve RFB’ye bağlı kulüplerle imzalanan iş sözleşmelerinin askıya alınmasına ilişkin kuralları içermektedir.

OSTY hükümlerinde ve taraflar arasında açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, UFF'ye bağlı bir kulüp ile yabancı bir oyuncu veya antrenör arasındaki uluslararası boyutlu bir sözleşme, tarafların bu konuda herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın, Ukrayna'daki sezonun sonuna kadar (30 Haziran 2022) otomatik olarak askıya alınmış kabul edilir. Basın açıklamasında, işbu askıya alma kuralının, yabancı oyunculara ve antrenörlere çalışma ve ücret kazanma fırsatı sağlamayı ve Ukrayna kulüplerini korumayı amaçladığı belirtildi.

RFB’ye tescilli yabancı oyuncular ve antrenörler için de benzer bir koruma getirildi. RFB’ye bağlı bir kulüp ile yabancı bir oyuncu veya antrenör arasındaki uluslararası boyutlu bir iş sözleşmesi, OSTY hükümlerine bakılmaksızın ve taraflar arasında açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, kulüp ile 10 Mart 2022 tarihinde veya öncesinde karşılıklı bir anlaşmaya varılamaması durumunda, oyuncu veya antrenör tarafından tek taraflı olarak 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alınabilir.

Asgari sözleşme süresinin (yürürlük tarihinden sezon sonuna kadar olan), sözleşmesi yukarıda belirtilen hükümlere göre askıya alınan profesyonel tarafından yapılan yeni sözleşmeler için geçerli olmadığı da vurgulanmıştır.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere bir sözleşmenin askıya alınması, yabancı oyuncu ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar “sözleşmesiz” sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir disiplin cezası ve/veya parasal ceza veya yaptırım ile karşılaşmadan başka bir kulüple yeni bir iş sözleşmesi yapmakta serbest olacağı anlamına gelir.

Tescilde Esneklik

OSTY Ek 7'nin 6. maddesi uyarınca, önceki tescili UFF veya RFB'de olan bir oyuncu, tescil süresi dışında bir federasyon tarafından tescil edilme hakkına sahiptir. İşbu hüküm, UFF veya RFB'de tescilli olan/eskiden tescil edilmiş olan ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Ukrayna veya Rusya topraklarından ayrılan veya ayrılmayı planlayan oyunculara esneklik sağlamayı amaçlamaktadır.

İşbu istisnai kural, müsabakaların dürüstlüğünün korunması için oyuncunun 7 Nisan 2022 tarihinde veya öncesinde yeni sözleşmesini imzalaması ile sınırlıdır. Bir profesyonel, ilgili federasyonun tescil dönemi kapandıktan sonra yeni bir sözleşme imzalarsa ve UFF veya RFB, o profesyonel için yapılan Uluslararası Transfer Sertifikası (“UTS”) talebini reddederse FIFA, oyuncunun yeni kulübü için yeni federasyonundaki ihzari tescilini derhal onaylamaya yetkilidir.

Ayrıca, Kulüplere bir istisna daha getirilerek, kulüplerin yukarıda belirtilen istisnadan faydalanan en fazla iki oyuncuyu tescil ettirebilecekleri belirtilmiştir.

Reşit Olmayanların Korunması ve Yetiştirme Tazminatı

Reşit olmayanların korunmasına ilişkin olarak, Ukrayna'da ikamet eden ve yeni bir kulübe tescil olmak isteyen tüm reşit olmayanlar, OSTY’nin muafiyeti düzenleyen 19. maddesinin 2 d) bendinde belirtilen istisnanın gereklerini otomatik olarak yerine getirmiş sayılacaktır. İlgili madde reşit olmayan oyuncuların uluslararası transferini engelleyen kuraldan mülteci küçüklerin muafiyetini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, daha önce UFF veya FRB'ye tescil edilmiş olan ve OSTY Ek 7'ye göre sözleşmesi askıya alınan hiçbir oyuncu için yetiştirme bedeli ödenmeyecektir.

Son olarak, oyuncunun sözleşmesinin OSTY Ek 7'ye göre askıya alınmasının ardından hiçbir kulüp herhangi bir yetiştirme bedeline hak kazanamaz.

Sonuç

Ukrayna'daki savaş futbolu etkilese de özellikle oyuncu ve antrenörlerin istihdam ve tescil konularını etkiledi. FIFA, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan olağanüstü durumu ele alan Geçici Kurallar ile yakın gelecekte hukuki sorunlara yol açabilecek konulara açıklık getirmeyi amaçladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yeni Spor Yasası’nın İlk Yönetmeliği: Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği
Hukuk Postası
Yeni Spor Yasası’nın İlk Yönetmeliği: Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

Bilindiği üzere, 26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Spor Yasası”), kulüpler ve federasyonlar hakkında birçok yeni düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemelerden en çarpıcı ve dikkat çekenlerden birisi...

Spor Hukuku 31.08.2022
Yeni Spor Yasası Kapsamında Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri
Hukuk Postası
Yeni Spor Yasası Kapsamında Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri

26.04.2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Spor Yasası”) spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonları hakkında detaylı düzenlemeler getirmiştir. Yayım tarihinde yürürlüğe giren Spor Yasası...

Spor Hukuku Nisan 2022
Profesyonel Futbolcuların Geçici Transferi Sözleşmesi
Hukuk Postası
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Spor Hukuku Kasım 2016

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.