Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı

20.07.2022 Merve Demirkaya
% 0

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi, 14.07.2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin verilere adil erişim ve veri kullanımı hakkında olan ve 23.02.2022 tarihinde yayımlanan uyumlaştırılmış düzenlemeye (“Veri Yasası”) ilişkin etki değerlendirmesi (“IA”) hakkında bilgilendirme metni (“Bilgilendirme Metni”) yayımladı. Bilgilendirme metni IA’nin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bir değerlendirme sunmayı hedefler.

IA, Veri Yasası’nı, Veri Yönetişimi Yasası ve Dijital Pazarlar Yasası'nı tamamlayıcı bir aracı olarak tanımlar. Bununla birlikte, IA Veri Yasası’nın verilerin kullanım koşullarını düzenleyerek ekonomi genelinde daha geniş veri kullanımını mümkün kılacağını vurgular.

IA, genel amacın, daha geniş bir paydaş yelpazesinin, veriler üzerinde kontrol sahibi olmasını ve daha fazla verinin kullanıma hazır olmasını sağlayarak ekonomi ve toplumdaki verilerin değerini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirtir.

Ayrıca, IA sınırlı sayıda olmadan, hepsinin verilerin Avrupa’da kullanımı ve yeniden kullanımına ilişkin yetersizliğinin görünümlerini oluşturan dört tane problem tespit eder. Buna ilaveten, IA'nın problemler, onların itici güçleri, sonuçları ve olası politika seçenekleri arasında bağlantı kurulmasını sağlamak için çeşitli görsel yardımlar içermesi dikkat çekicidir.

Özellikle, IA, burada tanımlanan ve tanımlanan sorunların 'Üye Devlete özgü olmadığını' ve AB'deki veri değer zincirlerinin halihazırda büyük ölçüde sınır ötesi bir şekilde yapılandırıldığını gözlemlemektedir. Ulusal müdahalenin, tek pazarın tamamında tutarlı bir çerçeveyi garanti edemeyeceğini ve her yerde karşılaştırılabilir veri erişimi ve kullanım koşulları sağlayamadığını savunur. Bu nedenle, tanımlanan sorunları ele almak için 'çapraz bir AB çözümünün' gerekli olduğu ve bunun 'işlevsel ve tutarlı bir ortak veri alanı elde etmenin en verimli yolu' olduğu sonucuna varmaktadır.

Bilgilendirme Metninin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.