Previous Page  10 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 375 Next Page
Page Background

X

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

..................................................................... 211

Marka Karar Kriterleri.................................................................................... 213

Markanın Haczi.............................................................................................. 218

Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği.................................................. 220

USUL HUKUKU

. .......................................................................................... 223

Kısmi Dava..................................................................................................... 225

Nispi Karar ve İlam Harcı.............................................................................. 227

Adli Tatil......................................................................................................... 232

VERGİ HUKUKU

. ........................................................................................ 235

Beyana Dayanan Vergilerde Düzeltme Başvurusu ve Dava........................... 237

Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması.................................................. 239

Yatırım İndiriminde Süre Sınırlamasının Anayasa Mahkemesince İptali...... 243

SAĞLIK HUKUKU

. ...................................................................................... 247

Tütün Ürünlerinin Tüketilmesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında

Yönetmelik Yayımlandı.................................................................................. 249

Danıştay, Kahvehanelerde Sigara İçilmesine İlişkin Yasağı Anayasa’ya Aykırı

Bularak, bu Konuda Yasak Getiren Yasa Hükmünün İptali İçin

Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu................................................................. 251

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi

Merkezleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi....................................... 254

AYLIK HUKUKÎ GELİŞMELER

................................................................. 259

Önemli Milletlerarası Antlaşmalar................................................................. 261

Önemli Bakanlar Kurulu Kararları................................................................. 270

Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler............................................ 274

Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Yenilikler...................................... 278

Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler............................................. 294

Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Yenilikler.................................... 300