Previous Page  9 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 375 Next Page
Page Background

IX

ENERJİ HUKUKU

. ...................................................................................... 143

Türk Enerji Hukuku........................................................................................ 145

Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi (RES) Kurmak Üzere Yapılan

Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği 22 Eylül 2010 Tarihinde

Yürürlüğe Girdi.............................................................................................. 150

Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.................. 153

Türkiye’ye Karşı Açılan Davalar.................................................................... 157

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

. ............................................................... 161

Birleşme İşlemlerinde Değişiklik................................................................... 163

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne Seri:

VI No:28 Sayılı Tebliğ ile Getirilen Değişiklikler......................................... 165

Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Türkiye

Sermaye Piyasalarında Satışı.......................................................................... 168

Teknoloji Sayesinde Bilgi, Belge ve Açıklamalar Şimdi Daha Yakında!...... 172

Halka Arz İşlemlerine Yeni Bakış.................................................................. 174

İŞ HUKUKU

.................................................................................................. 177

İş Hukuku Açısından İşyeri Disiplin Yönetmeliği......................................... 179

İş Hukukunda Eşit İşlem İlkesi. ..................................................................... 182

Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri 02.08.2010 Tarihi İtibariyle

Uygulanmaya Başlanacaktır........................................................................... 184

Türk İş Hukukunda İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)............................ 186

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma...................................................... 189

Ücret Kesme Cezası....................................................................................... 191

4857 Sayılı İş Kanunu m. 22 Uyarınca Çalışma Koşullarında Değişiklik ve

İş Sözleşmesinin Feshi................................................................................... 192

İş Hukukunda İbra Sözleşmeleri.................................................................... 195

İşe İade Davalarında İşletmesel Kararlar ve İşverenin İspat Yükümlülüğü... 198

Sosyal Sigorta Kapsamında İş Kazası............................................................ 201

Toplu İşçi Çıkarmada Bildirim Yükümlülüğü................................................ 204

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği. .............. 207