Previous Page  7 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 375 Next Page
Page Background

VII

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

............................................................................................................. III

KATKIDA BULUNANLAR

. ............................................................................ V

KISALTMALAR

........................................................................................... XIII

MİLLETLERARASI TİCARET HUKUKU

..................................................... 1

Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms ® 2010.............................. 3

Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların

Birleştirilmesine Dair Sözleşme......................................................................... 9

Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar.................................................. 12

Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamül ve Uygulamalar................................ 15

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi.................... 21

Yabancı Mahkemeyi Yetkili Kılan Yetki Anlaşmalarının ve Taraflarca Seçilen

Yabancı Hukukun Yargıtay Tarafından Uygulanması...................................... 26

Yabancıların Çalışma İzni Konusunda Son Gelişmeler.................................... 30

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. ................................................................ 32

Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi...................... 41

TİCARET HUKUKU

....................................................................................... 43

Anonim Şirketlere Kayyum Atanması............................................................. 45

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması............... 50

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları....................................................... 53

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Birleşme ve Devralmalar........................... 57

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Taslağı. ............................................................................................................. 62

Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı. .................................................................. 65

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak

Edinimi............................................................................................................. 67