Previous Page  8 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 375 Next Page
Page Background

VIII

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni

Hak Edinimlerine İlişkin 2010/24 Sayılı Genelgesi......................................... 72

Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar........................................................ 74

REKABET HUKUKU

. .................................................................................... 79

Türk Rekabet Hukuku Açısından Birleşmelerde Taahhütler. .......................... 81

Burgaz’ın Mey Tarafından Devralınması İşlemine Şartlı İzin......................... 87

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında

1997/1 Sayılı Tebliğin Yerine Geçmek Üzere Taslak Tebliğ Hazırlandı............. 92

Birleşme ve Devralmalar Hakkında Yeni Tebliğ.............................................. 96

Yeni Birleşmeler ve Devralmalar Tebliği 1 Ocak 2011 Tarihi İtibariyle

Yürürlüğe Girecek............................................................................................ 99

Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı ve Ticari Sırların Korunması...... 102

Sözlü Savunma Toplantıları İçin Yeni bir Tebliğ........................................... 105

Rekabet Hukuku Açısından Kartel Kavramı.................................................. 108

Rekabet Kurulu, Bazı Beyaz Et Üreticileri ve Beyaz Et Sanayicileri ve

Damızlıkçılar Birliği Derneği’nin Kartel Oluşturarak Rekabeti İhlal

Ettikleri Gerekçesiyle Para Cezası ile Cezalandırılmalarına Karar Verdi...... 112

Rekabet Hukukunda Tarafsızlık İlkesi........................................................... 116

2010 Yılı Elektrik Özelleştirmeleri ve Rekabet Kurulu Onayı...................... 118

Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Milat Doluyor: 18 Eylül 2010...................... 123

Avrupa Komisyonu Cadbury’nin Kraft Foods Tarafından Devralınmasına

İzin Verdi........................................................................................................ 126

Komisyon Microsoft Tarafından Uygulanan Taahhütleri Onayladı............... 128

Komisyon, British Airlines, American Airlines Ve Iberia’nın Atlantik Ötesi

Güzergâhlardaki Uçuşlara İlişkin Taahhütlerini Kabul Etti........................... 131

Komisyon Sara Lee Air Care’ın Procter&Gamble Tarafından Devralınması

İşlemini Onayladı ve Şirketin Vücut ve Çamaşır Bakımı İşlerinin Unilever

Tarafından Devralınması İşleminin Kapsamlı Soruşturmaya Alınmasına

Karar Verdi..................................................................................................... 134

Adalet Divanı Rekabet Hukukunda Meslekî Sırrın Sınırlarını Yeniden Belirledi. 136

Komisyon LCD Panel Üreticilerini Fiyat Karteli Nedeniyle Cezalandırdı.... 140